Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunki selvittää parhaillaan, onko Peltolan päiväkodin vanhan osan toiminta mahdollista siirtää väistötiloihin nopeutetussa aikataulussa. Koivikkoon on siirtymässä kaksi ryhmää, joiden oli tarkoitus aloittaa toiminta väistötiloissa elokuun alussa. 

Kaupunki on ryhtynyt selvittämään väistötiloihin siirtymisen nopeuttamista, sillä henkilökunnan käytössä olevien tilojen rakenteista on löytynyt mikrobivaurio. Havaittu vauriokohta sijaitsee rakennuksen ulkoseinässä. Tilapalvelu on 6.5. poistanut käytöstä päiväkodin johtajan huoneen ja viereisen taukotilan, johon on johtajan huoneesta suora ilmayhteys.

Käytöstä poistetuissa tiloissa on tehty toimenpiteitä, joilla estetään ilmayhteys muualle rakennukseen. Muualla päiväkodissa ei ole havaittu vaurioita, jotka välittömästi estäisivät käyttämästä tiloja. Toimintaa vanhalla puolella ei kuitenkaan ole tarpeen jatkaa, mikäli Koivikon väistötilat saadaan valmiiksi jo touko-kesäkuun aikana. Huoltajia tiedotetaan siirtymisen aikataulusta mahdollisimman pian.

Peltolan päiväkodin vanhassa osassa on tehty viime kuukausina useita sisäilmaa parantavia toimenpiteitä, joilla kaupunki on pyrkinyt varmistamaan kiinteistön turvallisen käytön. Samaan aikaan rakennuksen kuntoa on tutkittu ja sisäilmaa seurattu jatkuvasti. Rakennuksen uudessa osassa ei ole todettu ongelmia.