Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 25.5.2020. Alla päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Tästä pääset lukemaan esityslistaa.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

4 Sosiaaliasiamiehen raportti 2019
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 Kouluverkkoselvitys
Päätös: Asian käsittely siirrettiin lisäselvityksiä varten kaupunginhallituksen 1.6.2020 pidettävään kokoukseen.

6 Talouskatsaus 1.1. - 31.3.2020
Päätös: Talouskatsaus merkittiin tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti.

7 Kaupungin talouden tasapainottaminen
Päätös: Valmisteluvaihe merkittiin tiedoksi. Sopeuttamisohjelma käsitellään 1.6.2020.

8 Lahden seudun kehitys Ladec Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2020
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Osmo Pieski (varalla kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen). Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että Ladec Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi edelleen Juha Aalto.

9 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 3.6.2020
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Ulla Katajavuori (varalla Joona Silvennoinen). Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.

10 Orimattilan ilmasto-ohjelma 2020-2030
Päätös: Esitetään valtuuston hyväksyttäväksi päätösehdotuksen mukaisesti.

11 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

12 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13 Muut asiat
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelusopimusneuvottelut 11.6.2020
- Elinvoima- ja tekninen valiokunta käsittelee kesäkuun kokouksessaan Kotiko Oy:n lastensuojeluyksikön rakentamista koskevaa valitusta.
- Valtuustoinfo pidetään 4.6.2020 klo 17.00 – 19.00 teams-kokouksena.
- Kaupunginvaltuuston kokous pidetään 8.6.2020 alkaen klo 18.00 Jymylinnassa.