Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa:

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulos on tammi–huhtikuun osavuosikatsauksessa 13,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kirjanpidon tämänhetkisestä ylijäämästä huolimatta yhtymä ennustaa toimintavuoden talouden toteutuvan talousarvion mukaisena.

Talous on toteutunut neljän ensimmäisen kuukauden aikana talousarvion rajoissa, joten viime vuonna valmistellut mittavat sopeuttamistoimet vaikuttavat onnistuneen. Kuluvan vuoden tulokseen liittyy kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä, sillä koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Talousarvio on kuluvalle vuodelle edelleen lähtötasoltaan 3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja pitää sisällään 15 miljoonan euron säästötoimenpiteet. Koko vuoden toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 772 miljoonaa euroa ja jäävän hiukan alle talousarvion, mihin vaikuttaa muun muassa asiakasmaksujen ja ulkokuntamyynnin ennakoitua heikompi kertyminen koronaviruksen takia.

Yhtymän henkilötyövuosien määrä on laskenut 102,6 henkilötyövuodella verrattuna viime vuoden tammi–huhtikuuhun. Henkilöstömenot ovat pienentyneet 2,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä tulos on saavutettu raskaan yhteistoimintamenettelyn myötä.

Yhtymän muutosohjelman toteuttaminen on poikkeuksellisesta keväästä huolimatta käynnistynyt rivakasti. Sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutuotannon uudistaminen kohti maakunnallista mallia etenee asetetussa aikataulussa. Myös yhtymän palvelujärjestelmään saumattomasti integroituvaa akuuttipalvelujen kokonaisuutta kehitetään määrätietoisesti.

Kriisin jälkihoito ensiarvoisen tärkeää

Koronaviruksesta on koitunut yhtymälle sekä suoria että välillisiä talousvaikutuksia. Voimavaroja on kaikilla toimialoilla siirretty koronapotilaiden hoitokapasiteetin lisäämiseen sekä epidemiaan liittyvän valmiuden ylläpitämiseen. Virustartuntojen estämiseksi toteutettu testaaminen, hoitomateriaalien kasvavaan tarpeeseen varustautuminen sekä poikkeustilanteesta johtuva palveluiden ostojen lisääminen ovat kasvattaneet yhtymän kuluja tämän hetkisen arvion mukaan vähintään 5–10 miljoonalla eurolla. Peruutettujen kiireettömien hoitojen toteuttamisesta voi myöhemmin syntyä lisäkustannuksia.

Yhtymän palvelujärjestelmä on kestänyt poikkeustilanteen hyvin. Merkittävää ylikuormittumista ei ole tapahtunut. Palveluita on toukokuusta alkaen ryhdytty palauttamaan normaalitasolle, mutta erityisesti leikkaustoiminnassa ja suun terveydenhuollossa ei vielä ole mahdollista toimia normaaliolojen palvelutuotannon tasolla.

– Erityistä huolta aiheuttaa alueen vaikeiden sosioekonomisten ongelmien mahdollinen kärjistyminen lapsiperheissä. Koronakriisin huolellinen jälkihoito on välttämätöntä, jotta väestön terveydentila ja hyvinvointi säilyvät riittävällä tasolla. Erityishuomiota on syytä kiinnittää kaikkiin haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, summaa yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Osavuosikatsaus verkossa