Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 1.6. käsittelemään muun muassa kouluverkkoselvitystä ja talouden sopeuttamisohjelmaa. Esityslista on nähtävillä täällä. Kokouksen pöytäkirja valmistuu lähipäivinä.

Kouluverkosta useita äänestyksiä

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen (5–4) jälkeen esittää valtuustolle, että Itä-Orimattilassa Kuivannon ja Vuorenmäen koulut yhdistetään syksyllä 2022 Vuorenmäelle. Samalla varhaiskasvatus pyritään säilyttämään Kuivannolla. Artjärven varhaiskasvatus keskitetään Vuorenmäelle.

Länsi-Orimattilan osalta äänestyksessä voitti puheenjohtajan äänellä esitys (3–3, tyhjää äänesti 3), jonka mukaan Luhtikylän koulu lakkautetaan syksyllä 2021 ja Järvikunnan koulu syksyllä 2024, jolloin Länsi-Orimattilan koulun toiminta alkaisi Hennassa.

Äänestystuloksella 6–3 keskustan alueen kouluverkko säilyy ennallaan, eikä Tönnön koulua lakkauteta. Kouluverkon tarkasteluun ovat vaikuttaneet laskevat oppilasmäärät. Myös koulurakennukset vaatisivat investointeja. Seuraavaksi kouluverkkoa käsitellään valtuuston kokouksessa 8.6.

Talouden sopeuttamisohjelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle talouden sopeuttamisohjelman hyväksymistä. Kaupunki tavoittelee käyttötalouden tasapainoa ja palvelurakenteen mukauttamista sekä väestökehityksen että palvelutarpeen mukaisesti.

Sopeuttamisohjelma koostuu palveluverkon mukauttamisesta, tilankäytön tehostamisesta, investointien siirtämisestä ja henkilöstökulujen karsimisesta. Olennaisena osana keinovalikoimassa ovat myös tulo- ja kiinteistöverotusta koskevat linjaukset. Kaupunki on hyväksynyt viime vuoden lopulla taloussuunnitelmaan sisältyvän veroperustemuutoksen, joka vastaa määrältään noin 0,5 prosentin korotusta tuloverotukseen. Vuoden 2021 verotuksen osalta päätökset tehdään marraskuussa.

Muut esityslistan kohdat

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteiskoulun hankesuunnitelman, joka on kokonaisuudessaan luettavissa täällä. Kaupunginhallitus edellyttää, että arkkitehtisuunnittelussa haetaan vielä hankkeelle kustannustehokkuutta.

Kokouksessa käsiteltiin Isännäntien asemakaavamuutosta, joka asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Pennalan teollisuusalueen asemakaavan kortteleiden 43 ja 49 myyntihinnaksi asetettiin 4 €/m2 esirakentamattomana ja 11 €/m2 esirakennettuna. Muiden Pennalan alueen tonttien hintoihin ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi elinvoima- ja teknisen toimialan työohjelman muutoksen, joka koskee määrärahojen kohdennusta.

Kokouksessa tarkasteltiin lisäksi vuoden 2019 henkilöstöraporttia, myönnettiin Miia Kempille ero varhaiskasvatusjohtajan virasta 1.6. alkaen ja päätettiin nimittää Aino Alonen (vj. Kirsti Laatunen) kokousedustajaksi Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokoukseen. Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6. kaupunkia edustavat Ida Jokinen (vj. Jarmo Keskevaari), Jarkko Jokinen (vj. Kirsti Laatunen), Tuula Koivunen (vj. Niina Saarinen) ja Jouni Räsänen (vj. Jari Kaitaranta). 

Kaupunginhallitus vahvisti myös syksyn kokousaikataulun. Kaupunginhallitus kokoontuu 17.8., 31.8., 14.9., 21.9., 12.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11. ja 14.12. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 5.10., 9.11. ja 7.12. Valtuuston kokousinfot pidetään 1.10., 5.11. ja 3.12. Lisäksi 22.6. pidetään kaupunginhallituksen kokous.