Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 15.6.2020. Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen on luettavissa kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginvaltuuston 8.6.2020 kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöön paneminen
Päätös: Pertti Laaksonen esitti, että pykälää 16 (kohta 1) Kuivannon ja Vuorenmäen koulun yhdistämisen osalta ei panna täytäntöön. Ville Erola kannatti Pertti Laaksosen esitystä. Äänestyksen tuloksena äänin 4 (Jokinen, Koivunen, Nieminen, Ryynänen – 3 (Erola, Kaitaranta, Laaksonen) kaupunginhallitus päätti, että valtuuston päätökset pannaan täytäntöön esityksen mukaisesti. Papinaho ja Avelin pidättäytyivät äänestämästä. Pertti Laaksonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Valtuutettujen aloitteet, kaupunginvaltuusto 8.6.2020
Päätös: Esityksen mukaisesti valmisteluun.

Pelastusasema MRU1; urakoitsijan valinta
Päätös: Tarjouksen jättivät Macra Oy, Kreate Oy, ErkkiHeikkilä Oy ja Maarakennus M Laivola Oy. Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Macra Oy.

Vesilaitoksen palveluhankinnat; puhdistamolietteen kuljetus ja käsittely 2021-2022 (2023)
Päätös: Tarjouksen jättivät Kekkilä Oy, Envor Oy, Labio Oy ja Gasum Oy. Kekkilä Oy:n tarjous hylättiin puutteellisena. Puhdistamolietteen käsittelijäksi ja kuljettajaksi valittiin Labio Oy.

Henkilöstön kehittämisohjelma
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintakertomus 2019
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintakertomus 2019
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kaupungin talouden tasapainottaminen, yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
Päätös: Yhteistoimintamenettely päätettiin käynnistää esityksen mukaisesti. Neuvottelun tulosta käsitellään elokuu/syyskuussa kaupunginhallituksessa.

Opetuspalveluiden täyttöluvat ja työsuhteiden vakinaistaminen
Päätös: Koulunkäyntiavustajat ja tuntiopettajat vakinaistettiin esityksen mukaan.

Opetuspäällikön viran täyttölupa
Päätös: Opetuspäällikön virkaan myönnettiin täyttölupa sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan esityksen mukaisesti. Asia käsitellään vielä yhteistoimintamenettelyssä.

Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttölupa
Päätös: Varhaiskasvatusjohtajan virkaan myönnettiin täyttölupa. Asia käsitellään vielä yhteistoimintamenettelyssä.

Toimialajohtajien sijaisten nimeäminen
Päätös: Sijaiset nimettiin esityksen mukaisesti.

Määrärahamuutos /elinvoima- ja teknisen valiokunnan investoinnit
Päätös: Esitetään valtuustolle esityksen mukaisesti.

Elinvoima- ja teknisen toimialan työohjelmat vuodelle 2020
Päätös: Asian käsittely siirrettiin 22.6. pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Valtuustoaloite, maaseutuohjelman laatiminen
Päätös: Pertti Laaksonen esitti aloitteen palauttamista valmisteluun. Esitystä ei kannatettu, joten kaupunginhallitus esittää asian valtuustolle esityksen mukaisesti.

Valtuustoaloite, kasvihuonepäästöjen vähentäminen Orimattilassa
Päätös: Esitetään valtuustolle esityksen mukaisesti.

Kokousedustajien nimeäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 7.8.2020
Päätös: Edustajat nimettiin esityksen mukaan. Kokousohje annetaan 22.6.2020 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

KAS asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousedustajaksi nimettiin Heli Heikkilä.

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 30.6.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja kokousedustajaksi nimettiin Sanna Heikkinen. Kaupunginjohtaja valtuutettiin antamaan kokousohje erikseen tilinpäätöksen hyväksymisen osalta.

Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä

Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muut asiat
Päätös: Kaupunginjohtajan vuosiloma myönnettiin anomuksen mukaisesti.

Orimattilan keskustan ja Hennan aseman välinen liityntäliikenne
Päätös: Tarjouksen jätti 12 toimijaa. Jari Kaitaranta esitti Ville Erolan kannattamana, että Henna-keskusta liikenne lakkautetaan kannattamattomana. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti äänin 5 (Avelin, Jokinen, Koivunen, Papinaho, Ryynänen) 2 (Erola, Kaitaranta), yhden pidättäytyessä äänestämästä (Laaksonen) ja yhden ollessa poissa esteellisenä (Nieminen) valita liityntäliikenteen hoitajaksi tarjouskilpailun voittanut Taksi Villikka Oy:n ajalle 1.8.2020 – 31.5.2021 (1 + 1 optiovuodet).

Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalon varsinainen yhtiökokous 19.6.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousedustajaksi valittiin Riitta Lonka (varalle Tero Nieminen)