Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus piti kevätkauden 2020 viimeisen kokouksen eilen 22.6. Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä, esityslista liitteineen löytyy täältä.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Elinvoima- ja teknisen toimialan työohjelmat vuodelle 2020
Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että Jokivarren koulun lasikaton umpeen rakentamisen osalta asia palautetaan elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle.

5 Uimahallin uudisrakennus; rakennus-/pääurakoitsijan valinta
Päätös: Venla Avelin esitti asian käsittelyn siirtämistä. Esitystä ei kannatettu.Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Macra Oy (vertailuhinta 7 430 000 €, alv 0 %)

6 Uimahallin uudisrakennus; putki sivu-urakoitsijan valinta
Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Skanska Talonrakennus Oy (vertailuhinta 555 000 €, alv 0 %).

7 Uimahallin uudisrakennus; ilmanvaihto sivu-urakoitsijan valinta
Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, joista valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Tec-Air Oy (vertailuhinta 522 200 €, alv 0 %, huoltopäivystys sis.)

8 Uimahallin uudisrakennus; vedenkäsittely sivu-urakoitsijan valinta
Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Suomen Allaslaite Oy (vertailuhinta 914 086 €, alv 0 %, huoltopäivystys sis.)

9 Uimahallin uudisrakennus; sähkö sivu-urakoitsijan valinta
Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta, joista yksi hylättiin (ei tarjouspyynnön mukainen). Sähkö sivu-urakoitsijaksi valittiin Mäkelän Sähkö Oy (vertailuhinta 598 300 €, alv 0 %)

10 Maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen koordinaatio ja kärjet
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelusopimus 2021
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12 Lausunto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategian luonnoksesta
Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa esityksen mukaisen lausunnon.

13 Talousarviolainan nosto
Päätös: Kaupunginhallitus päätti nostaa lainan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä (korko 0,20 % p.a.)

14 Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 laadintaohje
Päätös: Laadintaohje hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 A203 Virenojan katualueen asemakaavan muutoksen aloitus
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan A203 Virenojan katualueen asemakaavan muutoksen aloittamisen.

16 Microsoft käyttöoikeuksien hankinta
Päätös: Hallintokoneiden Microsoft käyttöoikeudet päätettiin hankkia Kuntien Tieran kanssa tehtävällä sopimuksella Microsoft CSP-lisenssit palvelumallilla. Opetustoimen koneiden osalta jatketaan KL-Kuntahankintojen puitesopimuksessa.

17 Rastivarsat ry:n ja Asikkalan Raikas ry:n avustusanomus / Jukolan viesti
Päätös: Seurojen ilmoitus avustuksen siirrosta vuodella eteenpäin merkittiin tiedoksi.

18 Kokousedustajien nimeäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 7.8.2020 / kokousohje
Päätös: Kokousohjeena annettiin, että ICT-palveluita koskeva yhtymähallituksen esitys tulee hyväksyä. Sote-keskus –hankinnasta sekä siihen liittyvästä yhteisyrityksen perustamisesta ei annettu ohjetta.

19 Hallitusaloite, Länsi-Orimattilan koulu
Päätös: Aloite annettiin sivistystoimialan valmisteluun.

20 Hallitusaloite, kaupungin säästötoimet
Päätös: Aloite annettiin konsernipalveluiden ja elinvoima- ja teknisten palveluiden valmisteluun.

21 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

22 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 Muut asiat
Päätös: Talouden sopeutusohjelman aikataulu merkittiin tiedoksi.