Hyppää sisältöön

Oppilaiden koulutyö alkaa kaikissa kouluissa keskiviikkona 12.8.2020 lukujärjestyksen mukaisesti.

Koulukuljetusoikeus on esiopetuksessa ja luokilla 1-2 yhdensuuntaisen
koulumatkan ylittäessä 3 km ja muilla peruskoulun oppilailla 5 km. Erkko-lukion oppilaat voivat maksusta käyttää Orimattilan yhteiskoululle tulevia kuljetuksia.

Kouluvuorojen aikataulut löytyvät www.lsl.fi. Taksireiteistä on tietoa Orimattilan kaupungin kotisivuilla. Tietoja kuljetuksista saa kouluilta ja sivistystoimenjohtajalta.

Aloituspäivänä koulu päättyy normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti.

Orimattila 3.8.2020
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta