Hyppää sisältöön

Toimintavuosi ja lukuvuosi 2020-2021 varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

Orimattilassa varhaiskasvatuksen uusi toimintavuosi on jo käynnistynyt elokuun alussa. Esiopetus ja koulujen opetus käynnistyvät keskiviikkona 12.8. Varhaiskasvatus ja koulut aloittavat työskentelyn tilanteessa, jossa koronatilanne heijastuu monella tapaa lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan arkeen.

Korostamme edelleen, että varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Meidän kaikkien tulee jatkaa käsi- ja yskimishygieniasta huolehtimasta, kun lapset ja nuoret palaavat varhaiskasvatukseen ja kouluihin.

 

Väljyyttä toimintaympäristöön

Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat antaneet varhaiskasvatukselle ja kouluille ohjeistuksen Opetushallituksen ja THL:n suositusten mukaisesti ja yksiköitä on kehotettu huolehtimaan toiminnallisesti ja muilla tavoilla riittävästä väljyydestä ja turhien kontaktien välttämisestä. Kouluissa ryhmien sekoittumista pyritään välttämään ja erilaisilla toimintatavoilla ja järjestelyillä tavoitellaan väljyyttä sekä tarvittavia turvavälejä. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sovelletaan osaa viime keväänä käyttöönotetuista käytännöistä ja niitä jatketaan edelleen. Yksiköt pyrkivät myös toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla saamaan väljyyttä toimintaympäristöihinsä.

Tulevan toimintavuoden osalta ei suunnitella isoja joukkokokoontumista vaativia tapahtumia ja kouluissa ei käynnistetä uusia leirikouluja ja oman paikkakunnan ulkopuolelle matkustamista vähennetään. Varhaiskasvatusta ja kouluja on kehotettu miettimään, kuinka juhlat, vanhempainillat ja muut yksiköiden sisäiset tilaisuudet järjestetään, kun edelleen on voimassa suositus, että isoja joukkotilaisuuksia ei järjestetä. Lukiokoulutuksessa lainsäädäntö antaa enemmän opetuksen toteuttamiselle joustoja, joita Erkko-lukio voi käyttää itsenäisesti. Esimerkiksi, jos opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, on suositeltavaa hyödyntää etäyhteyksiä. 

Varhaiskasvatuksen tai koulun aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

 

Poikkeustilanteisiin varaudutaan

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet jäljitetään terveydenhuollon toimesta ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Karanteeneista päätökset tekee infektiolääkäri.

Päiväkodit ja koulut tekevät varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ohjeistusten perusteella varautumissuunnitelman tulevalle toimintavuodelle mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Tällöin lähiopetuksen turvallisuus arvioidaan yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Orimattilan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1.8.2020 voimaan astuneet maksuohjeet sisältävät ohjeet poissaolojen vaikutuksesta varhaiskasvatusmaksuun.  Koulukuljetuksissa jatketaan saattokorvauskäytäntöä ja se on mahdollista saada, jos oppilas on muutenkin oikeutettu koulukuljetukseen.

 

Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut