Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 syyskausi alkoi 17.8.2020. Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen on luettavissa kotisivuilla.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen


4 Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot / Selvitys yhtiön taloudesta ja konserniohjaus
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

5 Kaupungin markkinointi 2020
Päätös: Selvitys vuoden 2020 markkinointitoimenpiteistä merkittiin tiedoksi.

6 Lausunto Lahden seudun kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavasta
Päätös: Päätösehdotuksen mukainen lausunto päätettiin antaa yksimielisesti.

7 Pennalan logistiikka-alueen esirakentaminen KU, urakoitsijan valinta
Päätös: Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Erkkiheikkilä Oy.

8 Lausuntopyyntö pelastuslaitoksen maksuosuusjärjestelmän muuttamisesta
Päätös: Päätösehdotuksen mukainen lausunto päätettiin antaa yksimielisesti.

9 Orimattilan kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2018 - 2021: arviointi
Päätös: Arviointi merkittiin tiedoksi ja viedään edelleen tiedoksi valtuustolle.

10 Eron pyyntö luottamustoimesta/Heino
Päätös: Esitetään valtuustolle.

11 Eron pyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä/Jokinen
Päätös: Esitetään valtuustolle.

12 Eron pyyntö luottamustehtävistä/Hakonen
Päätös: Esitetään valtuustolle.

13 "Liikkuva kulttuuritalo" - kokeiluhankkeen esisuunnitelma ja lupa hankkeen käynnistämiselle
Päätös: Päätettiin yksimielisesti, että hankkeen rahoitushakemus voidaan tehdä ja hanke toteuttaa, mikäli ulkopuolinen rahoitus myönnetään.

14 Hallitusaloite 27.4.2020 koskien maanrakennushankkeiden kehittämistä
Päätös: Annettu selvitys päätettiin esittää valtuuston hyväksyttäväksi.

15 Tilapäislainahakemus/Orimattilan Pedot ry, laina-ajan muutos
Päätös: Laina-ajan pidennys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

16 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouspäällikön viran täyttölupa
Päätös: Täyttölupa myönnettiin esityksen mukaisesti. Asia viedään vielä yt-
menettelyyn.

17 LIFE-NAT-biodiversiteetti hanke 9/2021 - 8/2023
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

18 Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.8.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että kokousedustajana toimii Markku Viljanen.

19 Suomen museoliiton vuosikokous 2.9.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että kokousedustajana toimii Henrika Suna.

20 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

21 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22 Muut asiat
Päätös: Tiedustelu yhdystien suunnittelusta välille Tuuliharja – Vanha 4-tie: asia annettiin elinvoima- ja teknisen valiokunnan valmisteluun