Hyppää sisältöön

Salolan maankaatopaikka toistaiseksi täynnä

Salolan maankaatopaikan luvan mukainen vuosittainen täyttömäärä on käytetty ja sen kaupallinen toimintaon loppunut tämän vuoden osalta. Syksyn aikana  maan vastaanotosta tulee sopia Päijät-Hämeen Jätehuollon kanssa https://www.phj.fi/jatteen-vastaanotto/maan-ja-lumenvastaanottoalueet/

Kaupunki jatkaa  maa-aineksen viemistä kaatopaikalle lisätäyttöluvalla, mutta sekään ei tule riittämään kuluvan syksyn tarpeisiin. Loppuvuodesta kaupungin ylijäämämaat ajetaan Hennan maankaatopaikalle. Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös muita läjitysvaihtoehtoja. Asiasta  päätettiin eilen Elinvoima- ja teknisen valiokunnan kokouksessa.

Keskustan alueella kuluvana vuonna tehtävät suuret investoinnit ovat aiheuttaneet tavanomaista enemmän tarvetta maa-aineksen sijoittamiselle. Hennan alueella taas ei ole tehty suuria kaupungin rakennushankkeita, joten maamassojen sijoittaminen sinne myös muualta on mahdollista. Ratkaisu tulee lisäämään kustannuksia, mutta sitä pidettiin parhaana akuuttiin tilanteeseen.

Salolan maankaatopaikkaa päästään käyttämään taas ensi vuoden alusta, jolloin toiminta jatkuu normaaliin tapaan. Samaan aikaan kaupunki kartoittaa uusia maankaatopaikkoja ja jatkaa Salolan maankaatopaikan laajennuksen suunnittelua.

Yhteiskoulun suunnittelija valittu

Kokouksessa käytiin läpi Orimattilan yhteiskoulun pää- ja arkkitehtisuunnittelusta saadut tarjoukset. Valiokunta valitsi suunnittelijaksi Luovaus Arkkitehdit Oy:n, joka sai parhaat pisteet yhdeksästä tarjoukessta.

Laurilan kiinteistöt

Kokouksessa päätettiin myös, että valiokunta esittää kaupunginhallitukselle Artjärveltä perinnöksi saatujen kiinteistöjen Laurilan ja Laurilan ranta myymistä Remonttitaikurit Oy:lle hintaan 216 500 euroa.

Toive Henna-strategiasta

Kokouksessa käsiteltiin myös valtuustoaloitetta liittyen Hennan investointien arvioimiseen. Valiokunnassa todettiin, että investointeja on tehty kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Samalla esitettiin valtuustolle toive oman Henna-strategian luomisesta päivitettyine tavoitteinen, jotta alueen kehitykseen liittyvät toimenpiteet ja aikataulut olisivat selkeitä kaikille.

Kokouksen pöytäkirja päätöksineen julkaistaan pian!