Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 31.8.2020. Alla päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslistalle.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen


4 Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot / Selvitys yhtiön taloudesta ja konserniohjaus
Päätös: Selvitys merkittiin tiedoksi, todettiin että lainojen uudelleen järjestely selvitetään yhtiön kanssa kuluvan vuoden aikana ja annettiin lupa kiinteistö- ja siivouspalveluiden ulkoistamiseen. Kilpailuttamisen yhteydessä tulee pitää markkinavuoropuhelu paikallisten yrittäjien kanssa.


5 Leader-toimintaan ja leader-kuntarahan maksamiseen sitoutuminen
Päätös: Etpähän toiminnanjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Orimattilan kaupunki osallistuu vuosien 2021 – 2027 EU-ohjelmakauden strategian valmisteluun sekä sitoutuu siirtymäkauden 2021 – 2022 kuntarahaosuuteen. Vuosien 2023 – 2027 kuntarahan osalta tehdään päätös erikseen myöhemmin.


6 LIFE-NAT-biodiversiteetti hanke 9/2021 - 8/2023
Päätös: Päätettiin osallistua hankehakuun päätösesityksen mukaisesti.


7 Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalon ylimääräinen yhtiökokous 3.9.2020
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin Riitta Lonka.


8 Talouskatsaus 1.1.2020 - 30.6.2020
Päätös: Merkittiin tiedoksi.


9 Viran perustaminen /teknisen toimen talous- ja hallintopäällikkö
Päätös: Teknisen toimen talous- ja hallintopäällikön viran perustamista esitetään valtuustolle.


10 Täyttölupahakemus koskien kaava- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävää
Päätös: Asia käsitellään FCG:n selvityksen valmistumisen jälkeen.


11 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haetaan 2 milj. euroa.


12 Täyttölupahakemus koskien tilapalvelun rakennuttamispäällikön tehtävää
Päätös: Asia käsitellään FCG:n selvityksen valmistumisen jälkeen.


13 Artjärven perintötilojen myynti
Päätös: Kauppa hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


14 Kuntalaisaloite, erityislasten kohtelu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä
Päätös: Aloite lähetettiin konsernitoimialan valmisteluun


15 Hallitusaloite, Pertti Laaksonen, Kuivannon koulun lakkauttaminen
Päätös: Aloite lähetettiin toimialojen yhteisvalmisteluun


16 Valtuustoaloite, Hennan investoinnit
Päätös: Selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja esitetään, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.


17 Ylijäämämaiden käsittely, Hennan maankaatopaikan käyttö vuonna 2020 sekä Salolan maankaatopaikan vuosittaisen luparajan täyttyminen ja kaupallisen käytön päättäminen toistaiseksi
Päätös: Annettu selvitys merkittiin tiedoksi.


18 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.


19 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.


20 Muut asiat
Pyyntö nimetä edustaja ja/tai varaedustaja Hämeen työllisyyden kuntakokeilujen ohjausryhmään
Päätös: Esitetään hallintopäällikkö Petri Hirvosta ohjausryhmään