Hyppää sisältöön

Valiokunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio- ja investointiesityksen ensi vuodelle. Talousarvio on tehty kaupungin sopeuttamisohjelman mukaisesti ja se sisältää henkilöstövähennyksiä. Toimiala ei kuitenkaan tule pääsemään sille asetettuun raamiin, ja suurimpana syynä tähän ovat Yhteiskoulun vuokratilojen kustannukset sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin käytön laajentuminen koko vuodelle.

Valiokunnan alaiset henkilöstökustannukset alenevat 2,3 % vuoteen 2020 verrattuna eli 454 500 euroa. Avustukset kasvavat 717 100 eurolla verrattuna vuoteen 2020 ja lisäys johtuu palvelusetelistä. Muut menot kasvavat 467 420 eurolla ja lisäys tulee Orimattilan yhteiskoulun väistötilakustannuksista.

Toimiala esitti tulevan vuoden kehittämisen painopisteeksi kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja, mutta valiokunta ei hyväksynyt näiden palveluiden henkilöstölisäyksiä. Muilla tulosalueilla tehtävät leikkaukset pyritään tekemään mahdollisimman hallitusti.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esitti talousarvio- ja investointiesityksen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päättäessä karsia kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden henkilöstölisäykset vuodelta 2021, joudutaan tulosalueen tavoitteet vuodelle 2021 määrittelemään uudelleen. Valtuuston nähden sitovia tavoitteita käsitellään valiokunnan lokakuun kokouksessa.

Varhaiskasvatus

Talousarviossa on huomioitu, että varhaiskasvatuksen työntekijämäärä tulee kasvamaan. Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on lisääntynyt ja samaan aikaan varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajien tarve lisääntynyt. Lisäksi tuleva Länsi-Orimattilan päiväkoti tulee tarvitsemaan työntekijöitä.

Opetuspalvelut

Perusopetuksen oppilasmäärä kääntyy laskuun ja tästä syystä tulevalle vuodelle on suunniteltu Luhtikylän koulun lakkauttamista. Oppilasmäärän laskun takia myös perusopetuksen viikoittaisten oppituntien määrä eli tuntikehys laskee tulevana lukuvuonna. Molemmat muutokset tulevat vähentämään henkilöstön tarvetta. Opetuspalveluiden tulosalueella henkilöstösäästöt toteutetaan määräaikaista henkilöstöä vähentämällä.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunta- ja nuorisopalveluissa jatketaan käynnissä olevien liikuntahankkeiden eteenpäin vientiä, joista suurin on uuden uimahallin käyttöönotto. Tulevan vuoden aikana on tarkoitus uusia tilavarausjärjestelmä, liittää siihen etämaksumahdollisuus ja kehittää keskustan liikuntapaikkareitistöä.

Nuorisopalveluissa jatketaan toiminnan sisällöllistä kehittämistä. Liikunta- ja nuorisopalveluissa vähennetään kustannuksia yhden henkilötyövuoden verran järjestelemällä toimintoja uudelleen.

Valiokunta valitsi opetuspäällikön virkaan kasvatustieteen maisteri Tiina Luomasen. Hän pääsee aloittamaan lokakuun alussa.

Lisäksi valiokunta hyväksyi Vuorenmäen päiväkodin ja koulun tarveselvityksen ja esitti kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen tiloja koskevan hankesuunnittelun aloittamista kuluvan vuoden aikana.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua! Lisätietoja esityslistalta http://orimattila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20201978