Hyppää sisältöön

Kaupungin elinvoima- ja tekninen valiokunta kokoontui eilen tiistaina 8.9.

Valiokunta käsitteli Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehtyä valitusta nuorten asumiskodin ja toimistotilojen rakentamisesta Tönnöön poikkeamispäätöksellä, ei kaavamuutoksella. Valiokunta päätti lausunnosta, jonka se antaa Hämeen hallinto-oikeudelle. Lausunnossa todetaan, että rakennukset ja niiden toiminta mahtuvat omalle tontille eikä ohjeellisen rakentamisalan ylitys johda merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin, joten poikkeamismenettely katsotaan riittäväksi. Lisäksi valiokunta totesi, etteivät oikaisuvaatimuksessa esitetyt mielipiteet hankkeen häiritsevyydestä sellaisenaan voi olla luvan myöntämisen esteenä.

Valiokunnassa käsiteltiin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan tekemän tarveselvityksen pohjalta Vuorenmäen koulun tilaratkaisuja. Valiokunta päätti siirtää asian käsittelyä.

Valiokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilapalvelu pääsee aloittamaan Länsi-Orimattilan varhaiskasvatuskiinteistö-hankkeen. Kiinteistö toteutetaan väliaikaisella konttiratkaisulla seuraavan 10 vuoden ajaksi. Ajatus on, että kiinteän päiväkotirakennuksen tarve arvioidaan myöhemmin, kun alueen päivähoitotarve on vakiintunut. Lisäksi valiokunta esitti, että Länsi-Orimattilan koulu toteutettaisiin hyödyntämällä Järvikunnan nykyisiä moduulirakenteita.

Valiokunta keskusteli pitkään ja päätti esittää kaupunginhallitukselle elinvoima- ja teknisen toimialan ensi vuoden talousarvioesityksen sekä investointiohjelman vuosille 2021-2025 hyväksymistä. Toimiala ei ole päässyt talousarvioesityksessään sille asetettuun raamiin ja merkittävimmät menojen ylitykset koskevat tilapalvelua ja yhdyskuntatekniikan tulosalueita. Kustannusten ylitystä selittää mm. Yhteiskoulun purkukustannukset ja joukkoliikennekustannukset Lahden Seudun Joukkoliikennelautakunnan nousuihin perustuvan kustannusjakomallipäätöksen mukaisesti.

Toimialalla on myös henkilöstön lisäystarpeita, joita ei ole YT-neuvotteluista johtuen lisätty talousarvioon. Esityksessään toimiala muistutti, ettei se nykyisellä henkilöstöllä pääse kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin.

Valiokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi uuden vesi- ja jätevesihinnaston ensi vuoden alusta alkaen. Esityksen mukaan veden ja jäteveden käyttö- sekä perusmaksu nousee kolme prosenttia. Veden käyttömaksu nousisi 1,4 eurosta 1,44 euroon ja jätevesimaksu 2,35 eurosta 2,42 euroon kuutiolta.

Lisäksi valiokunta päätti siirtää Kehräämöntien katusuunnitelmaehdotuksen käsittelyä.

Ylimääräisenä asiana käsiteltiin Myllylä koulun kokonaiskustannusarvion muutosta 3,88 miljoonasta eurosta 5,055 miljoonaan euroon. Muutostarve johtuu urakkasopimushinnoista sekä lisätyötarpeista.

Lue lisää päätösten taustoista esityslistalta http://orimattila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20201968-13. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!