Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 14.9.2020, alla kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen on luettavissa kotisivuilla.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Asia ei ole julkinen

5 Länsi-Orimattilan koulu ja päiväkoti / Hankesuunnitelma
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Länsi-Orimattilan päivähoidon järjestämisen valmistelua voidaan jatkaa sekä VE1 että VE2 vaihtoehtojen pohjalta, koska asian valmistelu ei ole edennyt kaupunginhallituksen 28.1.2019 § 28 päätöksen linjauksen mukaisesti.
Päätös: Ville Erola esitti, että Länsi-Orimattilan päivähoito järjestetään Luhtikylän koulun tiloissa. Jari Kaitaranta ja Venla Avelin kannattivat Ville Erolan esitystä. Pertti Laaksonen esitti asian käsittelyn siirtämistä. Pertti Laaksosen esitystä ei kannatettu. Äänestyksen tuloksena kaupunginhallitus päätti asian äänin 5 – 4. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Jokinen, Koivunen, Nieminen, Papinaho ja Ryynänen. Erolan esityksen kannalla olivat Avelin, Erola, Kaitaranta ja Laaksonen. Jari Kaitaranta ja Ville Erola jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

6 Myllylän koulun kokonaiskustannusarvion muutos
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että peruskorjausta voidaan jatkaa perustelutekstin mukaisessa muutetussa laajuudessa ja aikataulussa. Määrärahojen osalta asia käsitellään vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

7 Entisten hammashoitolarakennusten myynti maa-alueineen
Päätös: Hammashoitolarakennukset päätettiin myydä maa-alueineen Heikki Taljalle 70 750 euron kauppahinnalla.

8 Vesilaitoksen taksan korotus 1.1.2021
Päätös: Taksan korotus 1.1.2021 päätettiin yksimielisesti esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

9 A200 Isännäntien asemakaavamuutoksen hyväksyminen
Päätös: Isännäntien asemakaavamuutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

10 Kaupungin talouden tasapainottaminen, yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
Päätös: Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi esityslistan lähettämisen jälkeen saapuneet Järvikunnan vanhempaintoimikunnan ja OAJ Orimattilan paikallisyhdistyksen kannanotot.
Jari Kaitaranta esitti Venla Avelinin kannattamana, että varhaiskasvatus ja opettajat jätetään lomautusten ulkopuolelle. Kaupunginhallitus päätti äänin 5 (Koivunen, Laaksonen, Nieminen, Papinaho, Ryynänen)– 2 (Avelin, Kaitaranta) lyhytaikaisten
säästöjen toteuttamisen kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Ville Erola ja Ida Jokinen olivat esteellisinä poissa asian käsittelystä.

11 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta sekä siitä koskevasta lainsäädännöstä
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon tarkennusten jälkeen.

12 Eron myöntäminen tekninen johtaja Seppo Määtälle
Päätös: Tekninen johtaja Seppo Määtälle myönnettiin ero esityksen mukaisesti.

13 Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttölupa/rekrytointi
Päätös: Varhaiskasvatusjohtajan virkaan valittiin KM Karoliina Purola ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Paavali Pipatti.

14 Tilapäislainahakemus/Orimattilan Ampumaratayhdistys r.y.
Päätös: Tilapäislainalle myönnettiin jatkoaika ajalle 22.9.2020 – 21.9.2021.

15 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
Päätös: Laaditut vastineet hyväksyttiin ja esitetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa toimielimiä laittamaan vastineissa esitetyt toimenpiteet täytäntöön.

16 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Muut asiat
Orimattilan terveysaseman kehittäminen, 2 kerroksen muutostyö
Päätös: Sopimus kehittämisestä hyväksyttiin. Kokonaiskustannusarvio 751 teur, josta PHHykyn osuus on 525,5 teur