Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 21.9.2020. Alla kokouksen päätöksiä. Huom! tämä ei ole pöytäkirja. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen on luettavissa kaupungin kotisivuilla Päätöksenteko-osiossa.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Esityslistalta vedettiin pois asiat nro 10 ja 16-20.

4 Kaupungin talouden tasapainottaminen, yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
Päätös: Kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus merkitsi väliraportin tiedoksi ja antoi jatkovalmisteluohjeena, että FCG:ltä tilataan enintään viiden päivän konsulttityö täydentämään selvitystä yhden osa-alueen osalta.

5 Hallitusaloite, kaupungin säästötoimet, Artjärven ja Kuivannon alueen koulu ja päiväkoti, Pertti Laaksonen
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti valmisteluun.

6 Täyttölupahakemus koskien kaava- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävää
Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa siten, että asian käsittely siirretään. Asia käsitellään FCG:n selvityksen valmistumisen jälkeen.

7 Talonrakennushankkeiden ja infrarakennushankkeiden hankinta- ja hallinnointiohje
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 Talousarvion 2021 investointihankkeiden kilpailuttaminen
Päätös: Asiaan otetaan kantaa, kun investointiohjelman käsittely on edennyt riittävän pitkälle.

9 Kuntalaisaloite, erityislasten kohtelu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti valtuustoon.

10 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio 2020
Vedettiin pois listalta.

11 Hallitusaloite, Sepänjoentien kunnostaminen ja päällystäminen
Päätös: Valtuustoon päätösehdotuksen mukaisesti.

12 Eron myöntäminen tekninen johtaja Seppo Määtälle/teknisen johtajan rekrytointi
Päätös: Täyttölupa myönnettiin ja virka laitetaan hakuun esityksen mukaisesti.

13 Anomus Jymylinnan saamisesta Orimattilan teatterin käyttöön
Päätös: Asian valmistelun jatkamisesta päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen
Päätös: Esityksen mukaan valtuuston käsittelyyn.

15 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus ja hallintosääntö
Päätös: Päätösehdotuksen mukaan valtuuston käsittelyyn.

16 Puitesopimus/Putkitöiden korjaus- ja huoltotoimeksiannot 2020 - 2022
Vedettiin pois listalta.

17 Puitesopimus/Rakennustekniset työt 2020 - 2022
Vedettiin pois listalta.

18 Puitesopimus/Kiinteistöjen kuntotutkimukset 2020 - 2022
Vedettiin pois listalta.

19 Puitesopimus/Tilapalvelun ja Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen kiinteistöjen imu- ja huuhtelupalvelut 2020- 2022
Vedettiin pois listalta.

20 Puitesopimus/Sähkötyöt 2020 - 2022
Vedettiin pois listalta.

21 Puitesopimus/Peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeiden siivouspalveluiden tuntityöhankinnat 2020 - 2022
Päätös: Puitesopimus tehdään kolmen edullisimman tarjouksen jättäneen kanssa etusijajärjestyksellä 1. Mirlux Oy, 2. Orimattilan Siivouspalvelu Ky ja 3. Lassila & Tikanoja Oyj.

22 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta kuntalain 92 § perusteella elinvoima- ja teknisen valiokunnan päätökseen, joka koskee Kehräämöntien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä. Asia käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa. Muilta osin pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

23 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24 Muut asiat
Päätös:
- Hyväksyttiin hankehakemukset viestinnän modernisoimiseksi ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.
- Talousarvioesitykset vuodelle 2021 päätettiin palauttaa valiokuntiin karsittavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus pyysi sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaa arvioimaan uudelleen Itä-Orimattilan koulu- ja päiväkotiratkaisua muuttuneen investointikustannuksen takia. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaa pyydetään arvioimaan, mitä vaikutuksia yhteiskoulun uudisrakennushankkeen väliaikaisella lykkäämisellä olisi. Venla Avelinin esityksestä selvityspyyntöön lisättiin selvitys Länsi-Orimattilan päiväkodin käyttötalouskustannuksista sekä Jari Kaitarannan esitys Luhtikylän koulun käyttämisestä Länsi-Orimattilan päiväkotina