Hyppää sisältöön

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta kokoontuu huomenna tiistaina 13.10. Valiokunta joutuu vaikeaan tilanteeseen käsitellessään uudestaan toimialan vuoden 2021 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023.

Kaupunginhallitus palautti toimialan laatiman ja valiokunnan hyväksymän budjetin karsittavaksi syyskuun kokouksessaan.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan raami on määritelty kaupungin arvioitujen tulojen pohjalta ja se on tiukka verrattuna menoihin. Raamin ylitystä selittää pääosin koulujen väistötilakustannukset ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin koko toimintavuodelle huomioidut kustannukset.

- Tilanne on meille todella vaikea. Meidän täytyy karsia toimintamme kustannuksia, mikä tarkoittaa vääjäämättä muutoksia, sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo harmittelee.

- Valiokunnan työ tulee olemaan vaikea. Olemme laatineet valiokunnalle erilaisia vaihtoehtoja, joita tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa.

 

Uudelleenarvioita

Kaupunginhallitus pyysi sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaa selvittämään Luhtikylän koulun käyttämistä päiväkotina. Valiokunta saa tiedoksi muutostöiden rakennuskustannukset sekä toimialan arvion, jonka mukaan tämä vaihtoehto palvelisi Länsi-Orimattilassa lähinnä Luhtikylän aluetta, ei muuta Länsi-Orimattilaa.

Lisäksi kaupunginhallitus pyysi valiokuntaa arvioimaan uudelleen Itä-Orimattilan koulu- ja päiväkotiratkaisua arvioitujen investointikustannusten nousun takia. Ratkaisusta on jo aiemmin tehty tarveselvitys, jonka vaihtoehtojen kustannukset selviävät tarkemmin vasta, kun hankesuunnittelulle saadaan lupa.

Lisäksi valiokuntaa pyydettiin arvioimaan, mitä vaikutuksia yhteiskoulun uudisrakennushankkeen väliaikaisella lykkäämisellä olisi. Lykkääminen toisi lisäkustannuksia vuokriin ja lisäksi toimiala pyysi Orimattilan yhteiskoulun rehtori Olli Selinin kokoamaan arvioita, joissa päättäjiä pyydetään huomioimaan kustannusten lisäksi myös pedagoginen näkökulma, hyvinvoinnin näkökulma sekä koulutyön suunnittelun näkökulma.

Budjetin lisäksi kokouksessa tullaan käsittelemään mm. tulevien vuosien suunnitelmaa liikuntapaikkojen käytön edistämiseksi, Peltolan päiväkodin tarveselvitystä ja vaihtoehtoja tulevien vuosien varhaiskasvatuksen järjestämisestä keskustan alueella sekä Kulttuuritalon tilojen tarkoituksenmukaisempaa käyttöä koskevaa tarveselvitystä.

Lue lisää asialistalta http://orimattila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20201985