Hyppää sisältöön

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta kokoontui tiistaina. Se käsitteli uudestaan toimialan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Toimiala kokosi valiokunnalle erilaisia ehdotuksia budjetin karsimiseksi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan raami oli määritelty kaupungin arvioitujen tulojen pohjalta ja se oli lähtökohtaisesti tiukka verrattuna menoihin. Raamin ylitystä selittää pääosin koulujen väistötilakustannukset ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin koko toimintavuodelle huomioidut kustannukset.

Kokouksessa käytiin keskustelu määrärahojen karsinnasta. Valiokunta äänesti liikunta-avustusten karsinnasta, mutta päätti, ettei niistä karsita.

Valiokunta päätti vähentää varhaiskasvatuksen kalustehankinnoista 45 000 euroa, kirjasto- ja kulttuuripalveluista 5 200 euroa, liikunta- ja nuorisopalveluista 33 400 euroa, mikä tarkoittaa, että määräaikaisesta liikuntapaikkahoitajasta luovutaan sekä opetuspalveluista 16 000 euroa, mikä kohdistuu lukion oppimateriaaliavustukseen ja ulkoisiin vuokriin. Lisäksi määrärahaa karsittiin sivistystoimen hallinnosta 40 000, mikä tarkoittaa, että yksi toimistosihteerin vakanssi jätetään täyttämättä. Samalla valiokunta edellytti, että koko kaupungin toimistosihteerien työkenttää tulee tarkastella, sillä työmäärä ei vähene toimialalta. Lisäksi valiokunta totesi, että toimialan palvelutaso heikentyy karsintojen myötä.

 

Hallituksen pyytämät täydennykset

Kaupunginhallitus pyysi sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaa selvittämään Luhtikylän koulun käyttämistä Länsi-Orimattilan päiväkotina. Valiokunta sai tiedoksi muutostöiden rakennuskustannukset, jotka ovat noin 1,94 milj. euroa ilman pihaa-alueen rakentamista sekä toimialan arvion, jonka mukaan tämä vaihtoehto palvelisi Länsi-Orimattilassa lähinnä Luhtikylän aluetta, ei muuta Länsi-Orimattilaa.

Lisäksi kaupunginhallitus pyysi valiokuntaa arvioimaan uudelleen Itä-Orimattilan koulu- ja päiväkotiratkaisua arvioitujen investointikustannusten nousun takia. Ratkaisusta on jo aiemmin tehty tarveselvitys, jonka mukaisesti koulu- ja päiväkoti toteutetaan samaan kiinteistöön, mikä vaatii lisärakentamista tai vaihtoehtoisesti päiväkodin tilatarve ratkaistaan väliaikasilla tiloilla, kunnes koulusta vapautuu tilaa päiväkodin tarpeisiin. Vaihtoehtojen kustannukset selviävät tarkemmin vasta, kun hankesuunnittelulle saadaan lupa. Hankesuunnittelulle on varattu rahat vuoden 2020 talousarvioon.

Lisäksi valiokuntaa pyydettiin arvioimaan, mitä vaikutuksia yhteiskoulun uudisrakennushankkeen väliaikaisella lykkäämisellä olisi. Lykkääminen toisi lisäkustannuksia vuokriin noin 670 000 euroa, joista suurin osa kohdistuu opetuspalveluille. Lisäksi hallitus saa tiedoksi koulun johtotiimin kokoaman arvion pedagogisista, hyvinvointiin ja koulutyön suunnitteluun liittyvistä vaikutuksista.

 

Lisää liikuntapaikkojen markkinointia ja tarpeen mukaisia tiloja

Valiokunta hyväksyi Kulttuuritalon tarveselvityksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että Kulttuuritalon tilauudistuksesta käynnistetään hankesuunnittelu taloussuunnittelukaudella 2022 tai 2023. Kulttuuritalon tilat eivät nykyisellään vastaa mm. kirjaston ja taidemuseon tarpeita, tiloista puuttuu erilaisia kokous- ja tapahtumatiloja eivätkä ne ole esteettömiä.

Valiokunta hyväksyi myös Peltolan päiväkodin vanhan osan tarveselvityksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että hanke yhtenäisen Peltolan päiväkodin toteuttamiseksi käynnistetään ensi vuoden aikana.

Jo olemassa olevien liikuntapaikkojen markkinointia on toivottu lisää. Valiokunta antoi valtuuden liikunta- ja nuorisotoimenjohtajalle tarjousten ja kampanjoiden järjestämiseen uimahallille ja kuntosalille.

Lisäksi valiokunta sai tiedoksi selvityksen toimialan varautumisesta poikkeustilanteisiin ja päätti lukuvuoden 2021–2022 työ- ja loma-ajoista esiopetuksessa ja kouluissa.

Lisätietoja käsiteltävistä asioista ja loma-ajat voit katsoa valiokunnan esityslistalta http://orimattila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20201985 Pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua.