Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungissa alkaa pian seuraavalle valtuustokaudelle luotavan laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen ja tätä varten toteutettiin syyskuussa hyvinvointikysely. Kysely oli avoin kaikille ja se tuotti huimat 589 vastausta! Vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä, alle 18-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin.

Vastaosa vastaajista oli asunut Orimattilassa yli 10 vuotta ja yli 70 prosenttia vastaajista koki olevansa orimattilalainen.

- Vastaajat kokivat, että omaa hyvinvointia tukee parhaiten positiivinen mieli, monipuolinen tekeminen ja taloudellinen vakaus. Lisäksi vastaajat kokivat olevansa pääosin onnellisia, terveitä ja arjen olevan sujuvaa, iloitsee hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen.

- Sen sijaan Orimattilassa koetun hengen he arvioivat hieman keskiarvoa matalammaksi, hän harmittelee.

Parhaat asiat lähellä

Vastaajat kokivat, että Orimattilan kaupunki voi parhaiten tukea heidän hyvinvointiaan mahdollistamalla sujuvan arjen (esim. joukkoliikenneyhteydet ja hoidetut väylät), lisäämällä luottamusta (esim. tiedottaminen) sekä tukemalla eri yhteisöjen toimintaa. Lisäksi avoimissa vastauksissa tuotiin esille esimerkiksi lähipalveluiden turvaaminen ja sujuvan arki.

- Omassa yhteisössään vastaajat kokivat parhaiksi asioiksi harrastusmahdollisuudet, oman pihan, lapsiystävällisyyden sekä kävely- ja pyöräilyreitit, Hämäläinen luettelee.

Valtaosa vastaajista kertoi viettävänsä vapaa-aikaansa perheen parissa ja harrastamalla omaehtoista liikuntaa. Myös erilaiset ryhmät ja yhdistystoiminta mainittiin usein.

Käytetyimmät osallisuuden kanavat vastaajien keskuudessa olivat sosiaalisen mediat sivut, kaupungin internet-sivut ja 60 prosenttia vastaajista kertoi äänestävänsä vaaleissa.

- Erityistä kiitosta kaupungin palveluista saivat etenkin kirjasto, hammashoito, ikääntyneiden liikunta, terveyskeskus, Wellamo-opiston jumpat, taidemuseo, neuvola, valaistus, uimahalli, liikuntapuisto, kauniit puistoalueet ja koulut, erityisesti Jokivarren koulu, Hämäläinen kertoo.

Kaupungilta toivottiin lisää esimerkiksi metsäalueita, yhteisöllistä toimintaa, tapahtumia, maastopyöräreittejä, keikkoja, nuorille tekemistä, kauppakeskusta, salivuoroja nuorille, tenniskenttää ja aikuisopiskelua.

Työkalu seuraavalle valtuustokaudelle

Hyvinvointikysely on osa kaupungin lakisääteistä velvoitetta seurata asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.

- Hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään alkavassa, seuraavan valtuustokauden kattavassa laajassa hyvinvointisuunnitelmatyössä.

Kyselyyn liittyi Orimattila -aiheinen tuotepalkintojen arvonta, joka on suoritettu. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kyselyn vastaukset pääset katsomaan pdf-muodossa pdf tästä linkistä (1.63 MB) . Orimattilan kaupunki kiittää kaikkia kyselyyn osallistujia!