Hyppää sisältöön

Orimattilan kuluvan vuoden tulos näyttää ennakoitua paremmalta. Syyskuun lopussa tehdyn arvion mukaan tulos tulee olemaan lievästi ylijäämäinen.

- Tilanne on selkeästi kesäkuun lopussa tehtyä arviota parempi, kertoo talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen.

- Tämä on hyvä, sillä kaupunki on taloudellisesti vaikeassa tilanteessa ja meidän on tehtävä työtä, jotta menopohja saadaan sopeutettua tulopohjan mukaiselle tasolle. Meillä on taustalla kaksi perättäistä alijäämäistä tilinpäätöstä, ennakoitua enemmän väistötilakustannuksia ja samalla suuria investointimenoja, hän jatkaa.

Talousarvion toteutumaennusteeseen on olennaisesti vaikuttanut valtion tukitoimet koronakriisin takia, ennakoitua parempi verotulokertymä sekä omat sopeuttamistoimet.

- Voimme arvioida, että olemme menettäneet koronakriisin takia tuloja noin 3,3 miljoonaa euroa, jonka lisäksi meille tulee mahdolliset terveydenhuollon kustannuslisäykset, Suikkanen avaa tilannetta.

- Tuet ovat paikanneet tästä onneksi noin 2,4 miljoonaa euroa. Lisäksi olemme voineet hakea joitain kohdennettuja tukia, hän jatkaa.

Ennakoitua parempi verotulokertymä koostuu kahdesta asiasta. Verotulomenetykset koronapandemian osalta ovat olleet ennakoitua pienemmät ja viime vuoden maksuunpanotilitys korjasi verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton vuodelle 2019 aiheuttamaa verotulokertymän alenemista.

Osa investoinneista siirtyy ensi vuoteen

Talousarvion mukaan investointimenot kuluvalle vuodelle ovat 18,9 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä toteutuma on 9,6 milj. euroa. Vaikka investointimenot painottuvat loppuvuoteen, ne tulevat todennäköisesti alittamaan arvioidun.

- Hankkeiden etenemisaikatauluihin on tullut muutoksia ja tästä syystä kaikki suunnitellut kohteet eivät toteudu tänä vuonna, Suikkanen kertoo.

Tilinpäätösennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi hyvinvointikuntayhtymän lopulliset maksuosuudet selviävät vasta, kun lopulliset kuntakohtaiset osuudet on laskettu. Myös omassa toiminnassa voi tapahtua muutoksia kolmen viimeisen kuukauden aikana.

Hallitus saa talouskatsauksen tiedokseen tänään kokouksessaan.