Hyppää sisältöön

Omassa yksikössä mahdollisimman aina

Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat päivittämässä oppimisen tuen suunnitelmaa. Työn tavoitteena on kaikille lapsille hyvä paikka olla ja oppia.

-         Tämä tarkoittaa kaikille yhteistä varhaiskasvatusyksikköä tai koulua. Ajatuksena on, ettei kenenkään tukea tarvitsevan tarvitse olla yksin muiden joukossa, vaan hän voisi olla aidosti osa porukkaa, kokea yksikön omakseen, kertoo Jokivarren koulun rehtori Antti Ketonen.

Varhaiskasvatuksen, alakoulun, yläkoulun ja lukion edustajasta koottu työryhmä on vastannut haasteeseen käymällä kuluneen vuoden aikana läpi valtavan orimattilalaisten lasten kanssa työskentelevän joukon. Mielipiteitä siitä, mikä oppimisen tuen järjestämisessä toimii ja mikä ei, on kysytty rehtoreilta, erityisopettajilta, oppilashuollon henkilökunnalta sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstöltä.

Koottujen näkökulmien perusteella on arvioitu varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden toimintatapoja, opetusjärjestelyjä, oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapsille.

-          Esille nousi tärkeänä asiana ryhmään kuulumisen kokemus. Turvallinen ryhmä ja me henki sekä joku, joka kohtaa, rakentavat yhteisöllisyyden. Merkittäväksi vahvuudeksi koettiin myös henkilökunnan ammattitaito, kehittämismyönteisyys ja sitoutuminen, jatkaa Myllylän koulun rehtori Jarno Ovaska.

-          Haluamme nykyisten toimivien käytäntöjen lisäksi lähteä pohtimaan, mitä voisimme tehdä toisin, jotta lapsi saisi tarvitsemansa tuen entistäkin paremmin, tiivistää yhteiskoulun apulaisrehtori Pilvi Luukkonen.

Ympärillä sitoutuneita aikuisia

Oppimisen tuen suunnitelman päivittäminen alkoi keväällä 2019 valiokunnan toimeksiantona. Kuluvan vuoden päivittäjätyöryhmä on ollut mukana Tukea tuen antajille -koulutushankkeessa. Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valtteri.

Suunnitelman päivittämistä Orimattilassa on päätetty jatkaa kolmesta eri tavoitteesta:

  1. Jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen.
  2. Jokainen ammattilainen osaa ja sitoutuu antamaan tukea.
  3. Lapsi voi olla lähiyksikössään mahdollisimman aina.

Määritelmä ”mahdollisimman aina” on jätetty mukaan muistutuksena tavoitteen realistisuudesta – aina jää myös tapauksia, joissa paras tuki lapselle löytyy jostain toisesta yksiköstä.