Hyppää sisältöön

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta kokoontui tiistaina. 

Valiokunta sai tiedoksi, että varhaiskasvatuksessa kaikki päiväkodit ovat täynnä ja uusia hakijoita ensi vuoden alkuun on tullut syksyn aikana noin 30 lapsen verran. Varhaiskasvatuspalvelut ehdottavat, että  perustetaan kaksi uutta varhaiskasvatusryhmää, jotka pyritään sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, esim. Koivikkoon. Samalla selvitetään Kimpan toiminnan siirtämistä samoihin tiloihin. Valiokunta pyysi, että elinvoima- ja tekninen valiokunta käynnistää valmistelutyön välittömästi ja että varhaiskasvatuspalvelut laskemaan uusien ryhmien kustannusvaikutukset ensi vuodelle. Tällä hetkellä valiokunta ei ole esittämässä vuoden 2021 budjettiin lisämäärärahaa, vaan tarvittaessa rahoitukseen palataan ensi vuoden aikana lisätalousarviolla, kun toteutus on tarkemmin selvillä. 


Valiokunta sai tiedoksi keskustan esiopetustilojen tarveselvityksen, joka toteutettiin täydentämään vuonna 2019 tehtyä varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä. Nyt tehdyssä selvityksessä ehdotetaan, että  esioppilaat siirretään päiväkotien tiloista koulun tiloihin, jolloin päiväkoteihin vapautuu tilaa nuoremmille lapsille. Koulun tiloissa tapahtuisi myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Valiokunta esittää, että elinvoima- ja tekninen valiokunta antaa tarveselvityksen käytännön toteutuksesta lausunnon ja että kaupunginhallitus käynnistää hankesuunnitelman. Tavoitteena on, että esioppilaita ryhdytään siirtämään koulun tiloihin, kun koulujen oppilasmäärät vähenevät ja kouluissa vapautuu tilaa. 

 

Uusia hankkeita 

Valiokunta sai tiedoksi ja pyytää kaupunginhallitusta hyväksymään toimialan käynnissä olevat hankkeet sekä tulevat hankehaut. Toimiala kehittää toimintaansa hankkeiden avulla ja niiden rahoitus tulee pääasiassa aluehallintovirastolta, Opetushallitukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Vuodelle 2021 haetaan hankerahoitusta mm. etsivä-nuorisotyöhön, nuorten työpaja job.Olaan, liikuntaneuvonnan lisäämiseen, koulun kerhotyöhön, kotiseutumuseon kokoelmien luettelointiin, lasten eAineistojen hankintaan sekä Kulttuuritalon perhepäivän ja valotaidetapahtuman järjestämiseen. Hankkeista jatkuu lukukoordinaattori-, tasa-arvo-, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva kulttuuritalo -hankkeet. 

Valiokunnalle esiteltiin vanhus- ja vammaisneuvoston lakisääteinen suunnitelma ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistamiseksi tulevina vuosina. Suunnitelmaan on kerätty erilaisia tavoitteita ja keinoja tukea ikääntyneiden toimintakykyä. Valiokunta totesi kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että ikääntyneille tarvitaan yhteinen kohtaamispaikka Orimattilan keskustaan. Luontainen paikka tälle olisi kirjasto- ja kulttuuritalo, jossa kaupunki ja järjestöt voisivat aktivoida iäkkäitä kuntalaisia erilaisilla toiminnoilla. 

Lisäksi valiokunta sai tiedoksi mm. tulevan lukuvuoden esiopetuksen toimintasuunnitelmat, lähikoulu- ja esiopetusalueet sekä hyvinvointikyselyn tulokset.