Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 16.11.2020. Alla kokouspäätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen löytyy kotisivujen päätöksenteko-osastolta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Resursointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön koordinointiin Päijät-Hämeessä
Päätös: Kahden vuoden erillisrahoitus myönnettiin esityksen mukaisesti (vuosikustannus 7 757 €).

5 Talousarvioesitys 2021/investoinnit
Päätös: Kaupunginhallitus käsitteli investointiesityksen ja esittää sen osana talousarvioesitystä valtuustolle. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan Käkeläntien loppuosan peruskorjauksen osalta siten, että siihen ehdotettu 250 teur poistettiin esityksestä. Myllylän koulun kalustemäärärahaan esitetään 190 teur – loput rahoitetaan leasing-rahoituksella. Kaupunginhallitus äänesti 7 kertaa; muutosesityksiä tehtiin Länsi-Orimattilan päiväkodin kalustoon, yhteiskoulun uudisrakennukseen, Länsi-Orimattilan kouluun, Länsi-Orimattilan päiväkotiin, Virenojan asuinalueen katuihin, Hennan asuinalueen katurakentamiseen ja Kehräämötien toteuttamiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus ei äänestysten tuloksena muuttunut. Esityksen bruttoinvestoinnit vuodelle 2021 ovat 20,4 milj. ja nettoinvestoinnit 19,8 milj.

6 Talousarvioesitys vuodelle 2021 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.

7 Länsi-Orimattilan koulu ja päiväkoti / Hankesuunnitelma
Päätös: Ville Erola ehdotti Jari Kaitarannan kannattamana, että vuokratiloja ei hankita. Kaupunginhallitus päätti äänin 7 – 2, että Länsi-Orimattilan varhaiskasvatusratkaisu toteutetaan tilapäisjärjestelynä 3 ryhmän kokoisena vuokratiloissa Hennassa. Kouluratkaisu tehdään kouluverkkoselvityksen mukaisesti. Ville Erola ja Jari Kaitaranta jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

8 Elinvoima- ja elinkeinotoimintojen sekä hankeohjauksen terävöittäminen
Päätös: Kaupunginhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että kaupunginjohtajan tehtäväksi annetaan asian jatkovalmistelu.

9 Talousarviolainan nosto
Päätös: Laina nostetaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä. Korkoindikaatio 0,04 prosenttia.

10 Puitesopimus/Tilapalvelun ja Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen kiinteistöjen imu- ja huuhtelupalvelut 2020- 2022/oikaisuvaatimus
Päätös: 12.10.2020 tehty päätös poistettiin. Sopimus tehdään kolmen tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä. Nämä ovat edullisuusjärjestyksessä Lassila & Tikanoja Oy (vertailuhinta 175,10), Delete Finland Oy (191,80 €) ja Eerola-Yhtiöt Oy 255,50 €).

11 Puitesopimus/Kiinteistöjen kuntotutkimukset 2020 - 2022 / oikaisuvaatimus
Päätös: Asia päätettiin uudelleen, koska kaikkien tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia. Etusijajärjestys ei muuttunut aikaisempaan päätökseen nähden.

12 Aluejohtokuntien toiminnan sekä osallisuuden ja lähidemokratian kehittäminen
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi ja todettiin, että aluejohtokunnille ja valtuustolle tehdään asiasta kysely.

13 Paikallisneuvotteluiden tuloksen vahvistaminen
Päätös: Vahvistettiin esityksen mukaisesti.

14 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

15 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 Muut asiat
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ateriapalveluhenkilöstön työaikamuodon muuttamisen esityksen mukaisesti ja päätti pyytää aluejohtokunnilta lausunnot vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmasta.