Hyppää sisältöön


Elinvoima- ja tekninen toimiala toteutti kaupunkilaisille palvelun laatua ja Orimattilaa paikkana asua kartoittavan kyselyn. Vastaava kysely toteutetaan aina viiden vuoden välein.

- Palvelun laatua piti erittäin tai melko hyvänä yhteensä 45 % vastaajista, kertoo vt. tekninen johtaja Annukka Huisko-Moilanen.
Pudotus on iso, sillä aiemmin vastaava prosentti oli 78.
Kokonaisarvosanan lisäksi palvelun laatua pyydettiin erittelemään palvelutehtäviin ja palvelunlaatutekijöihin.

- Saimme kiitosta henkilökuntamme ammattitaidosta ja asiallisuudesta sekä asioiden käsittelyn luottamuksellisuudesta, Huisko-Moilanen iloitsee.

- Kuitenkin tyytyväisyyden keskiarvo oli laskenut, eli valitettavasti huonona koettujen palvelujen määrä on lisääntynyt. Heikoimmat arvosanat saimme toiveiden huomioimisessa ja henkilökunnan kyvystä joustaviin ratkaisuihin.

Vastaajissa oli lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Enemmistö vastaajista oli 50–59-vuotiaita, asui kaavoitetulla alueella ja oli käyttänyt palveluita vuoden 2019 aikana 2–5 kertaa.

Lisää palveluhenkisyyttä

Vastaajat arvostivat Orimattilassa rauhallisuutta, terveellisyyttä ja yleistä turvallisuutta. Lisäksi ympäristön laatua pidettiin hyvänä.

Sen sijaan suurin osa vastaajista piti kaupungin omistamien rakennusten laatua ja liikenneyhteyksiä sekä liikenneväylien hoitotasoa erittäin tai melko huonona.

Vastauksia käytetään määrittämään seuraavia kehityskohteita ja tavoitetasoja.

- Meille nousi kyselystä kaksi selkeää kehittämiskokonaisuutta. Haluamme ehdottomasti lisätä joustavuutta ja palveluhenkisyyttä, Huisko-Moilanen linjaa.

-  Lisäksi palvelun nopeuden lisäämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Meidän tulee tarkastella prosessejamme.

Tutustu pdf-muodossa olevaan kyselyyn kyselyyn pdf tämän linkin kautta. (539 KB)