Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) alue on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, ja yhtymä suosittaa sen vuoksi uusia tiukempia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitukset alkoivat eilen 23.11. ja ovat voimassa 14.12.2020 saakka.

Maskin käyttösuositus laajenee koskemaan toisen asteen oppilaitoksia eli Orimattilassa Erkko-lukiota. Myös yläkoulujen opettajille suositetaan suojautumista maskien avulla. Kouluissa siirrytään uuteen maskisuositukseen sitä mukaa kun maskit saadaan käyttöön. Opetuksen järjestäjä huolehtii maskien toimittamisesta henkilökunnalle, mutta lukion opiskelijat hankkivat maskinsa itse. Tässä vaiheessa maskisuositus ei koske peruskoulun oppilaita. Asia on varmistettu PHHYKY:n infektiolääkäriltä.

Koulutyössä ovat voimassa normaalit läsnä- ja poissaolosäädökset. Sairaana ei tulla kouluun. Mikäli lapsi kuuluu vaikean perussairautensa vuoksi riskiryhmään, hänen kouluun menostaan tekee arvion hoitava lääkäri erikoissairaanhoidossa. Rehtori tekee tarvittavan päätöksen poissaolosta ja kotona järjestettävästä etäopetuksesta. Lomake Hakemus erityisistä opetusjärjestelyistä (Covid-19) löytyy Orimattilan Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen Pedanet-sivuilta (Orimattila > Opetuspalvelut > Lomakkeet). Näin menetellään myös silloin, kun oppilas on terveydenhuollon ammattilaisen määräämässä kymmenen vuorokauden koronakaranteenissa. Tällöin riittää, kun tieto asiasta välitetään rehtorille esimerkiksi Wilma-viestillä. Näissä tapauksissa oppilas on oikeutettu etänä toteutettavaan opetukseen ja oppilashuollon palveluihin.

Perusopetuksen oppilaat ovat oppivelvollisia. Mikäli huoltaja hakee lapselleen tilapäisen vapautuksen koulutyöstä (POL 35 §), silloin huoltaja vastaa opetuksesta kyseisten päivien osalta. Jos oppilas on tilapäisesti vapautettu koulutyöstä, opetusta ei koulun toimesta anneta eikä lapsella ole oikeutta kouluruokailuun. Ensisijaisena suosituksena onkin, että lapset käyvät lähiopetuksessa normaalisti.

Kouluissa suhtaudutaan vakavasti korona-virukseen ja sen torjuntaan. Perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat toimivat vain omissa opetusryhmissään ja viettävät välituntinsa määrätyillä alueilla. Käsihygieniasta huolehditaan jatkuvasti, etäisyyksiä valvotaan ja niihin puututaan tarvittaessa. Pienistäkin hengitystieoireista oppilas lähetetään kotiin. Koronan leviämisen estämisessä tarvitaan yhteisiä toimintatapoja meiltä kaikilta. Yhteistyöllä tästäkin haasteesta selvitään.

Terveisin

Orimattilan opetuspalvelut