Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on ilmoittanut 23.11.2020, että koko Päijät-Häme on siirtynyt perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Tämä aiheuttaa kaupungin toiminnoissa valtioneuvoston ja PHHYKY:n suositusten mukaisten linjauksien käyttöönottoa. 

PHHYKY on linjannut suositusten voimassa olon 14.12.2020 asti. PHHYKY:n kaikki suositukset ovat luettavissa täältä: https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/aluekohtaiset-suositukset/

Orimattilan kaupungin valmisjohtoryhmä on linjannut eri toimintojen muutoksia 24.11.2020: 

 

Kasvomaskisuositus

Maskisuositukset koskevat nyt myös Erkko-lukiota. Suositus koskee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Yläkouluissa on myös maskisuositus opettajille ja muulle henkilökunnalle. Yläkoulun oppilaita maskisuositus ei koske tässä vaiheessa. Orimattilan kaupungin sivistystoimi ohjeistaa omaa henkilökuntaansa ja oppilaita sekä vanhempia suoraan.

Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkiön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä. Orimattilassa jakelu tapahtuu Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän toimintakeskuksen tiloista, Orionaukio 2 C tiistaisin ja torstaisin klo 9-12.

Maskia suositellaan yli 15 -vuotiaille käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Yleisötilaisuudet

Orimattilan kaupunki on linjannut turvallisuusnäkökohtiin vedoten, ettei se itse järjestä marras-joulukuun aikana yli 50 hengen yleisötilaisuuksia, eikä osallistu yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Kaupunki suosittelee mahdollisuuksien mukaan kaikkien suurten yleisötilaisuuksien siirtämistä keväälle.

Aluehallintovirasto on kuitenkin linjannut, että marras-joulukuussa on mahdollista järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, mikäli tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytännöistä.

Julkiset tilat

Julkisia tiloja ovat muiden muassa kaupungin virastot, kirjasto sekä taidemuseo, liikunta- ja nuorisotilat.

Kaupungin toimipisteet pidetään toistaiseksi normaalisti auki. Asiakaspalvelu toimii kaikissa toimipisteissä normaalisti ja noudattaa turvallisuusohjeita. Liikkumista virastojen sisällä saatetaan rajoittaa. Poikkeuksena vesilaitoksen toimipiste, jossa ovet ovat kiinni. Vesilaitoksen asiakaspalvelu toimii pelkästään etänä, puh. 044-7813579,

Kaupungilla suositaan etätyötä niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi kaupungilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään tarttumisriskiä työpaikoilla. Kaupunki suositteleekin asiakkaita asioimaan mahdollisuuksien mukaan etänä.

Kaupungin tiloissa asioitaessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Koronatartuntojen ehkäisemiseksi kaupunki suosittaa myös, että turvaetäisyyksistä huolehditaan entistä tarkemmin sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Päiväkotien ja koulujen osalta on annettu erilliset ohjeet jo aikaisemmin.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Liikuntapaikkoihin ei saa tulla oireisena. Aikuisten eli yli 18-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvan harrastusryhmien koko rajataan 10 henkeen 31.12.2020 asti. Ikääntyneiden avoin päivätoiminta sekä veteraanien liikuntaryhmät jäävät tauolle vuoden loppuun asti.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä tulee välttää lähikontaktia toisiinsa. Muutokset tulevat voimaan joko välittömästi tai mahdollisimman pian.

Suosittelemme, että jokainen toimija parantaa terveysturvallisuutta edelleen.

Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Suositellaan, että saattajat ja huoltajat eivät tule harrastus- ja liikuntatiloihin.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista suositellaan toteutettavaksi etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Yksityistilaisuudet

Orimattilan kaupunki suosittelee yksityistilaisuuksien rajaamista alle 10 henkilöön.

Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

 

Valmiusjohtoryhmä seuraa tilannetta aktiivisesti ja tekee tarvittaessa uusia linjauksia. 

 

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski p. 044 781 3600

Va. tekninen johtaja Annukka Huisko-Moilanen p. 044 781 3580

Sivistysjohtaja Timo Ahvo p. 040 541 9082