Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja tekninen valiokunta kokoontui eilen tiistaina 8.12.

Elinvoima- ja tekninen valiokunta antoi lausunnon ympäristövaliokunnalle Insinööritoimisto Scantra Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen. Scantra on hakenut lupia kiviaineksen otolle, murskaukselle ja välivarastoinnille sekä muualta tuodun kiviaineksen varastoimiselle 10 vuoden ajaksi Virenojalle, Pakkassuontien itäpäähän.

Kaavoitusviranomaisen lausunnossa todetaan, että hanke sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, eikä yleiskaava sisällä suunnittelumääräyksiä tämänkaltaiselle hankkeille. Toiminta ei siis ole voimassa olevan yleiskaavan vastaista. Mikäli toiminta loppuu 10 vuoden kuluttua, se ei vaikeuta yleiskaavaan merkittyjen asuntoalueiden asemakaavoittamista. Lisäksi valiokunta huomautti lausunnossaan, että hakemuksesta puuttuu toiminnan vaikutuksen arviointi Lahdentien liikenteeseen.

Valiokunta päätti hakea ympäristölupaa Pennalan Mäyrämäen maanvastaanottopaikalle. Kaupungilla on maankaatopaikat Salolassa ja Hennassa, mutta kaupungissa tehtävien suurten investointien takia maantäyttöalueita tarvitaan lisää. Tavoite on, että uusi maanvastaanottopaikka saadaan perustettua ensi vuonna.

Lisäksi valiokunta hyväksyi Virenojan katualueen kaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksella kavennetaan Ritvanpellonkujan ja Ritvanpellonkaaren katualuetta. Alueet oli kaavoitettu tarpeettoman leveäksi ja kustannussyistä niitä halutaan kaventaa.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan ensi viikon aikana.