Hyppää sisältöön
Ikäänty­neiden palvelu­neuvonta julkaisee vuosittain Päijät-Hämeen hyvinvoin­tiyhtymän ja Heinolan alueelle suunnatut Ikäihmisten palveluoppaat

Jokaiselle kunnalle on oma sekä sähköinen että painettu vuosittain syksyllä ilmestyvä oppaansa. Oppaisiin on koottu ikäihmisten arkeen liittyviä asioita ja yhteys­tietoja kuntakoh­taisesti. Oppaasta löytyvät palvelu­haussamme mukana olevien, ikäihmisille palveluja tuottavien yritysten tiedot palvelu­ka­te­go­rioittain. Vapaasti ostettavissa olevat kritee­rittömät yksityiset palvelut on laitettu palvelu­ka­te­go­rioiden alkuun, jotta ne ovat lukijan helposti löydet­tävissä.

Helppo­lu­kuinen sisältö

Opas on pyritty kokoamaan mahdol­li­simman helppo­lu­kuiseksi ja selkeäksi asiakkaille. Opas etenee kotona asumista tukevista palveluista kotihoi­to­pal­velujen kautta asumis­pal­ve­luihin. Ikäihmisiä kiinnostava tieto on koottu eri otsikoiden alle, kuten terveys­palvelut, maksujen määräy­tyminen, toimeentuloa koskevat asiat sekä harrastus- ja virkis­tys­toiminta.

Oppaan voi noutaa kaupungintalon neuvonnasta aukioloaikojen puitteissa, Asiakasohjaus Siiristä Lahden kauppakeskus Trion 2.krs Palvelutorilta tai sen voi lukea sähköisesti osoitteessa: https://ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi/palveluopas/

 

Lisätiedot: Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen, p. 040 740 2982