Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupunginkirjastossa alkaa Aluehallintoviraston rahoittama 1.9.2021 ”Orimattilan omat 65+-kirjastopalvelut”-kehittämishanke. Hankkeen tarkoitus on luoda Orimattilan kirjastolle oma 65+-palveluiden konsepti vuoden 2022 loppuun mennessä. Konsepti pilotoidaan vuosina 2022-2024 ja kokemusten perusteella päivitettynä konsepti vakiinnutetaan osaksi kirjaston toimintaa viimeistään vuonna 2024. Kehittämishankkeella myös lisätään 65+-vuotiaiden orimattilalaisten mahdollisuutta saada heidän omista tarpeistaan räätälöityjä kirjastopalveluja tavalla, jolla palvelut ovat parhaiten saavutettavia, saatavilla ja tarvittaessa hakeutuvia eli ne tuodaan sinne, missä palvelua tarvitsevat ovat.

Hankkeelle palkataan 1.9.2021 - 31.5.2022 määräaikainen kirjastovirkailija, jonka tehtävänä kehittämishankkeen ensimmäisen (syksy 2021) ja toisen (kevät 2022) vaiheen organisoinnin ja läpiviennin vetämisvastuun lisäksi laatia yhdessä kirjaston työntekijöiden ja hankkeelle perustettavan ohjausryhmän kanssa ehdotus Orimattilan omiksi 65+-kirjastopalveluiksi. Määräaikaisen kirjastovirkailija rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Tämä on ulkoinen linkki Kuntarekrystä löytyvään hakuilmoitukseen. 

Kehittämishanke on osa Orimattilan kirjaston oman saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelman laadintaa, jossa kirjaston tilallista ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta käydään läpi myös eri ikäryhmien tarpeista lähtöisin.

Hankkeen tavoitteena on

  • lisätä 65+-vuotiaiden orimattilalaisten mahdollisuutta käyttää kirjastopalveluita
  • kaventaa eroja 65+-vuotiaiden orimattilalaisten osallistumismahdollisuuksissa
  • laajentaa 65+-vuotiaiden orimattilalaisten saamia kirjastopalveluita
  • tavoittaa 65+-vuotiaita orimattilalaisia, joiden mahdollisuudet käyttää pääkirjaston tai kirjastoauton palveluita ovat rajallisia
  • aktivoida ja osallistaa 65+-vuotiaita orimattilalaisia kirjastopalveluiden osalta ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan
  • rohkaista 65+-vuotiaita orimattilalaisia esittämään omia toiveitaan kirjastopalveluiden kehittämiseksi
  • lisätä kaupungin eri toimialasektorit ja alueellista kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden hallintorajat ylittävää monialaista yhteistyötä 65+-vuotiaiden orimattilalaisten kirjastopalveluiden kehittämisessä
  • toteuttaa Laki yleisistä kirjastoista / 2 § 1 mom. 1–5 kohtien, 6 § 1 mom. 1–6 kohtien sekä OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2025/ Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin –tavoitteita 65+-vuotiaiden orimattilalaisten osalta

Lisää tietoa hankkeesta löydät kirjaston sivuilta.

Lisätietoja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö, p. 040 186 4840