Hyppää sisältöön

Orimattilassa on valmisteltu vuoden aikana nuorten ehkäisevän työn suunnitelmaa, joka tarjoaa konkreettiset työkalut nuorten mielenterveysongelmien, pelihaittojen, lähisuhdeväkivallan sekä päihteidenkäytön ehkäisytyöhön. Suunnitelman kohderyhmänä ovat nuoret lähipiireineen, koulujen henkilökunta sekä sidosryhmät, kuten Hämeen Poliisi, Myllyhoitoyhdistys, PHHYKY, Ensi- ja turvakoti sekä Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso

Suunnitelman tueksi on laadittu ”Kun huoli herää” –ohje, jonka tarjoaa koulujen henkilökunnalle keinoja ja tukea nuorten erilaisten huolien varhaiseen tunnistamiseen ja eri auttamiskanavien käyttöön. Lisäksi ohjeessa on kuvattu, millainen nuoren kokema huoli on normaalia kasvuun ja kehitykseen liittyvää ja milloin tilanne tarvitsee puuttumisen.

Lisäksi Orimattilassa on otettu käyttöön viime vuonna sähköinen Koppari.fi- ohjelma (www.koppari.fi), josta nuoret voivat huoliensa perusteella löytää tarjolla olevia paikallisia auttamisväyliä. Jatkossa samasta ohjelmasta voi olla mahdollista etsiä itselleen mieluisa harrastus.

Koronapandemia on heikentänyt nuorten tilannetta koko maakunnassa ja Orimattilassa. Päijät-Hämeessä nuoriso voi huonoiten koko Suomen mitattuna. Nuorten ehkäisevän työn suunnitelma ja nopean puuttumisen ohje tuovat ammattilaisille ja sidosryhmille yhdessä sovittuja toimenpiteitä nuorten tukemiseksi ja ehkäisevän työn vahvistamiseksi. koronapandemian jälkeiselle ajalle.

Suunnitelman työstö aloitettiin tammikuussa 2020 ja se etenee hyväksyttäväksi yhdessä ”Kun huoli herää” –ohjeen kanssa 11.5.2021 sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaan.

 

Lisätiedot:

Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen, p. 040 740 2982,

Opetuspäällikkö Arttu Piispanen, p. 040 8441750

 

 

 kouluun