Hyppää sisältöön

Uusi kaupunginhallitus kokoontui 16.8. Ensimmäistä kertaa nykyisellä kokoonpanolla kokoustanut kaupunginhallitus muun muassa valitsi edustajiaan valiokuntiin ja aluejohtokuntiin sekä kokousedustajia yhtiökokouksiin. Lisäksi se vahvisti syksyn kokousaikataulut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta. Alla kokouksen päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kaupunginhallituksen kokoukset toimikaudella 1.8.2021–31.5.2023
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti erikseen päätetyn aikataulun mukaisesti maanantaisin alkaen klo 16.00. Esityslistojen jakelu päätösehdotuksen mukaisesti.

- Kaupunginhallituksen edustajat valiokunnissa 1.8.2021–31.5.2023
Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että nyt valitaan edustajat ajalle 1.8.2021–31.5.2022 ja vuoden kuluttua ajalle 1.6.2022–31.5.2023. Keskustelun kuluessa Tero Nieminen ehdotti, että kaupunkikehitys- ja tekniseen valiokuntaan edustajaksi valitaan Riitta Lonka (varalle Tero Nieminen) ja ympäristövaliokuntaan Tuula Koivunen (varalle Pertti Laaksonen). Äänestyksessä Tero Niemisen ehdotus voitti kaupunginjohtaja päätösehdotuksen äänin kolme (Kaitaranta, Lonka, Nieminen) kaksi (Koivunen, Erola) neljän (Jokinen, Jussila, Laaksonen, Sikkilä) äänestäessä tyhjää.

- Kaupunginhallituksen edustajat aluejohtokunnissa ajalla 1.8. –31.12.2021
Päätös: Hyväksyttiin Keskustan, Itäinen ja Läntisen aluejohtokunnan osalta päätösehdotuksen mukaisesti. Pohjoisen aluejohtokunnan osalta varsinaiseksi edustajaksi valittiin Ida Jokisen esityksestä Tuomo Jussila (varalle Ida Jokinen)

- Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu syksyllä 2021
Päätös: Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että valtuuston strategiaseminaari 16.11. korvataan strategiaseminaarilla 18.-19.11. ja 29.11. merkitty strategiaseminaari siirretään vuodelle 2022.

- Valtuustoaloite 7.6.2021 / Keskustan valtuustoryhmä
Päätös: hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Neuvottelumenettelyn tuloksen hyväksyminen, koulujen keskeytysaikojen menettely koulunkäyntiavustajien työjärjestelyissä
Päätös: Neuvotteluiden tulos hyväksyttiin.

- Orimattilan vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen kaudelle 2021–2025
Päätös: Vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistysedustajat nimettiin yhdistysten ehdotuksen mukaisesti. Seurakunnan edustajaksi nimettiin diakonissa Leena Savolainen ja kaupungin edustajaksi Sari Sikkilä (varalla Riitta Lonka).

- Elinvoimajaoston nimeäminen
Päätös: Elinvoimajaosto nimettiin ryhmien välisen neuvottelun ehdotuksen mukaisena.

- Kymenlaakson Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2021
Päätös: Kokousedustajaksi päätettiin Mikko Koivisto. Kokousohjeena annettiin, että hallitukseen esitetään valittavaksi Tero Jäppinen ja hallintoneuvostoon (vpj) Tero Nieminen.

- Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous 1.9.2021
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin Tuula Koivunen. Kokousohjeena annettiin, että hallitukseen valitaan Joel Mäkelä (pj), Juha Hirvonen (vpj), Suvi Järvinen, Kimmo Kuparinen, Tuija Kosonen.

- Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen varsinainen yhtiökokous 1.9.2021
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin Riitta Lonka. Kokousohjeena annettiin, että hallitukseen valitaan Heli Heikkilä (pj);varajäsen Susanna Särkinen, Anssi Huhtala (vpj); varajäsen Petri Järvi, Jorma Niklander; varajäsen Markku Koskela sekä asukasedustajaksi Laura Salo (varalle Katja Lauronen).

- Kiinteistö Oy Orimattilan virastotalon varsinainen yhtiökokous 19.8.2021
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin talous- ja konsernijohtaja Päivi Suikkanen. Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.

- Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Muut asiat
Kaupunginjohtaja tiedotti ajankohtaisista asioista. Riitta Lonka teki hallitusaloitteen, jossa esitetään, että kaupunginhallitus saa ennen vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä selvityksen ja esittelyn, kuinka organisaatiomuutoksen jälkeen tehtävät on jaettu ja miten johtoryhmän jäsenet kokevat muutoksen onnistumisen asukkaiden ja päätöksentekijöiden hyväksi.