Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata ikäihmisten, vammaisten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden arjen sujuvuuteen liittyviä tarpeita Orimattilan alueella.

Neuvosto edistää ikäihmisten ja vammaisten vaikuttamismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille. Neuvosto voi kutsua kokouksiin eri alojen asiantuntijoita kuultavaksi. Neuvoston esittelijänä toimii hyvinvointipäällikkö. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin internet- sivuilla. 

Neuvosto valitsee keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021 - 2025

Eläkeliitto Orimattilan yhdistys:

 Päivi Rantalainen, jäsen  Irma Turunen, varajäsen

Orimattilan Invalidit: 

 Riitta Hietala, jäsen  Kaarina Backman, varajäsen

 Päijät-Hämeen Omaishoitajat Ry

 Tiina Alestalo, jäsen  Anni Paakkari, varajäsen

 Lahden Seudun kehitysvammaisten Tuki Ry

 Emma Heikkilä, jäsen  

 Orimattilan Sotaveteraanit Ry

 Arja Rötkö, jäsen  Seppo Vohlonen, varajäsen

 Orimattilan Eläkkeensaajat Ry

 Tuula Virtanen, jäsen  Erkki Hänninen, varajäsen

 Orimattilan Kansalliset Seniorit Ry

 Markku Viljanen, jäsen  Irma Korhonen, varajäsen

 Orimattilan Seudun Kuulo Ry

 Keijo Lehtinen, jäsen   

 (vuoden 2021 loppuun)

 Olavi Tuomela, jäsen (2022 - 2025) Seppo Lehtinen, varajäsen 

            

Seurakunnan edustaja  Diakonissa Leena Savolainen

Luottamushenkilö edustaja: Sari Sikkilä (Riitta Lonka)

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän edustaja / yhteyshenkilö
Corinne Soini, corinne.soini(at)phhyky.fi

 

Lisätiedot:

 

Kristiina Hämläinen

Hyvinvointijohtaja

p. 040 740 2982