Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 30.8. ja päätti muun muassa Vuorenmäen päiväkodin perustamisesta. Vuorenmäen koulun tiloihin remontoidaan kahden päiväkotiryhmän tilat, ja päiväkoti perustetaan 1.1.2022 alkaen. Kaupunginhallitus käsitteli myös vanhan paloaseman asettamista myyntiin, mutta päätyi siirtämään asian käsittelyä lisäselvityksiä varten.

Alla kokouksen päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Valtuutettujen aloitteet
Päätös: Lasten parlamenttia koskeva aloite annetaan opetus- ja kasvatustoimialan valmisteluun ja sisäisen tarkastuksen ja valvonnan sekä riskienhallinnan ohjeen päivitystä koskeva aloite konsernipalveluiden toimialan valmisteluun

- Hallitusaloite organisaatiomuutoksen vaikutuksista
Päätös: Aloite päätettiin antaa konsernipalveluiden toimialan valmisteluun.

- Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpaneminen
Päätös: Todettiin laillisiksi ja pantiin täytäntöön esityksen mukaisesti.

- Kaupunginhallituksen edustajat yhtiökokouksissa ja yhteisöissä
Päätös: Kaupunginhallitus päätti viranhaltijaedustukset seuraavasti: Provincia Oy, Sarastia Oy, Kuntarahoitus Oyj, Kuntien Tiera Oy edustajana talous- ja konsernijohtaja; Ladec Oy edustajana kaupunginjohtaja; Museoliitto edustajana kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja. Wellamo-opiston johtokuntaan nimettiin seudullisten neuvottelujen perusteella Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala (varalle Jaana Pelkonen). Muut edustajat nimetään seuraavassa kokouksessa ryhmien neuvottelujen jälkeen.

- Veteraaniasiain neuvottelukunnan 2021–2025 nimeäminen
Päätös: Puheenjohtajan nimeäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Todettiin, että hyvinvointijohtaja toimii neuvottelukunnan esittelijänä ja sihteerinä ja yhdistysten edustajiksi nimettiin Seppo Vohlonen ja Arja Rötkö.

- Koulunkäyntiavustajien työjärjestelyt koulujen keskeytysaikoina, yhteistoimintaneuvotteluiden tulos
Päätös: Neuvottelutulos hyväksyttiin yksimielisesti.

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 13.9.2021
Päätös: Yhtymäkokousedustajiksi valittiin Jukka Mölsä (Sanna Heikkinen), Jaakko Rissanen (Pertti Laaksonen) ja Tuula Koivunen (Veini Holopainen). Hyvinvointikuntayhtymän hallitukseen valitaan Pekka Törrönen, tarkastuslautakuntaan vpj Juha Aalto (Annastiina Kaltiola-Kauppinen) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Niina Saarinen (Suvi Järvinen) seudullisten neuvottelujen paikkajaon perusteella.

- Talouskatsaus 1.1.30.6.2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Jätelautakuntasopimuksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Vuorenmäen päiväkodin perustaminen
Päätös: Päiväkoti perustetaan 1.1.2022 alkaen päätösehdotuksen mukaisesti. Toimien muutosesitykset käsitellään talousarvion yhteydessä.

- Päijät -Hämeen liiton jäsenkuntien edustajainkokous
Päätös: Maakuntavaltuustoon valitaan Sari Sikkilä (Arja Simola), Tuula Koivunen (Kirsti Laatunen), Ida Jokinen (Mirva Illi -Lampio), Ari Anttila (Marko Suuronen).

- Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021
Päätös: Haetaan 1,5–2 milj. sen mukaan, miten kustannukset kohdentuvat

- Vainion teurastamon teollisuusjätevesisopimus
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- A205 Messinkitien asemakaavan muutoksen ehdotus
Päätös: Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

- Vanhan paloaseman myyntiin asettaminen
Päätös: Asian käsittely siirrettiin lisäselvityksiä varten.

- Vesilaitoksen taksarakenteen muutos ja vuoden 2022 hinnasto
Päätös: Sari Sikkilä ehdotti, että taksoja ei koroteta. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus päätti esittää taksarakenteen muutoksen ja uuden hinnaston kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

- Viranhaltijoiden päätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto -oikeutta käyttämättä.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Muut asiat
Päätös: Rahoituksen haku Traficomilta ja Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen Pennalan rivitalohanke merkittiin tiedoksi. Orimattilan Lämpö Oy:lle annettiin omistajaohjaus palvelusopimuksen hyväksymisestä.

- Ohjausryhmän nimeäminen strategian valmisteluun
Päätös: Ohjausryhmään päätettiin nimetä viranhaltijoista kaupungin johtoryhmä ja elinkeinopäällikkö, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä jokaisesta poliittisesta ryhmästä yksi edustaja.