Hyppää sisältöön

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden keskeinen tehtävä. Päijäthämäläisille sekä Myrskylän ja Pukkilan asukkaille suunnatulla hyvinvointikyselyllä kerätään asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista asioita, hyvinvointivajeista sekä siitä, miten asukkaiden hyvinvointia voitaisiin parantaa.

Tuloksia hyödynnetään erityisesti valmisteilla olevassa alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa sekä vuonna 2023 käynnistyvän hyvinvointialueen suunnittelussa. Myös kunnat ja järjestöt voivat hyödyntää tuloksia omassa hyte-työssään. Ilman asukkaille suunnattua kyselyä, käytettävissä oleva kokemustiedon määrä on rajallinen.

Kokemustiedon tietopohjan kartuttamiseksi ja seurantatiedon saamiseksi kysely on tarkoitus toistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Tulokset julkistetaan vuoden 2021 loppuun mennessä Päijät-Hämeen liiton hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sivuilla.

Kysely on avoinna 1.9.–26.9.2021 ja se on suunnattu 18 vuotta täyttäneille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Hyvinvointikysely toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Soten sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson yhteistyönä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä henkilöä voi tunnistaa aineistosta.

Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Vastaajien yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin ja yhteystiedot hävitetään heti kun arvonta on suoritettu. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/hyvinvointi-PH-21

Lisätietoja kyselystä
Soili Saikkonen
asiantuntija
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

puh. 044 482 3464

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö

puh. 044 077 3002

Lisätietoja alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta
Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö
puh. 044 077 3002