Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 13.9. ja päätti esimerkiksi Vanhan paloaseman myyntiin asettamisesta. Käytöstä poistuva paloaseman kiinteistö asetetaan myyntiin kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan parhaaksi näkemällä tavalla. Kirjastoauton tallipaikan vuokraaminen otetaan erikseen huomioon kauppakirjan ehdoissa.

Kaupunginhallitus antoi myös täyttöluvat opetus- ja kasvatustoimialan opetuspäällikön ja talouspäällikön virkoihin. Lisäksi kaupunginhallitus teki edustajavalintoja eri yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Alla kokouksen päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Vanhan paloaseman myyntiin asettaminen
Päätös: Käytöstä poistuva paloasema kiinteistö asetetaan myyntiin kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan parhaaksi näkemällä tavalla päätösehdotuksen mukaisesti. Kirjastoauton tallipaikan vuokraaminen otetaan erikseen huomioon kauppakirjan ehdoissa.

- Terve Kunta -verkoston edustajien valinta kaudelle 2021–2025
Päätös: Luottamushenkilöedustajaksi valittiin Riitta Lonka.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevan lain täytäntöönpano
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Provincia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.9.2021
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin talous- ja konsernijohtaja Päivi Suikkanen. Erityisiä ohjeita ei annettu.

- Salpakierto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2021
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin Saku Salminen. Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että hallitukseen esitetään jäseneksi Johanna Kyrö.

- Orimattilan Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.9.2021
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin Jari Kaitaranta (varalle Tommi Hykkyrä). Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että hallitukseen valitaan pj Jukka Mölsä, vpj. Torsti Hokkanen, jäsen Jari Hosiaisluoma, jäsen Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, jäsen Venla Avelin sekä varajäsenet kutsujärjestyksessä Taisto Siira ja Heidi Lind.

- Orimattilan Lämpö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.9.2021
Päätös: Kokousedustajaksi nimettiin Olli Jokinen. Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että hallitukseen valitaan pj. Heikki Rautala (vj. Rosamaria Usurel), jäsen Johanna Kyrö (vj. Marko Taavila) ja jäsen Joel Mäkelä (vj. Petteri Heikkilä).

- Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Kaupunginhallituksen edustajat yhtiökokouksissa ja yhteisöissä
Päätös: Yhtiökokousedustajat nimettiin.

- Veteraaniasiain neuvottelukunnan 2021 - 2025 nimeäminen
Päätös: Puheenjohtajaksi nimettiin Anssi Huhtala (varalle Arja Simola).

- Hallitusaloite, Pertti Laaksonen, haja-asutusalueen tien varsien pusikkojen leikkaus
Päätös: Aloite annettiin kaupunkikehitys ja teknisen valiokunnan valmisteltavaksi.

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Päätös: Riitta Lonka ehdotti Tero Niemisen kannattamana, että vastineet palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen äänin kuusi (Tommi Hykkyrä, Mirva Illi-Lampio, Tuomo Jussila, Tuula Koivunen, Sari Sikkilä, Ville Erola) kolme (Pertti Laaksonen, Riitta Lonka, Tero Nieminen)

- Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Muut asiat
Päätös: Pertti Laaksonen jätti kaksi aloitetta: 1. Hoitajien koulutusta ja työn arvostusta lisättävä 2. Pertti Laaksonen ja Juha Hämäläinen: Heinämaan urheilukentälle tukea Ville Erola teki aloitteen valtuutettujen liikuntaharrastuksen tukemisesta.

- Opetus- ja kasvatustoimialan opetuspäällikön ja talouspäällikön tehtävien täyttöluvat
Päätös: Virkoihin myönnettiin täyttöluvat.