Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 11.10. Valtuusto päätti muun muassa vesilaitoksen taksarakenteen muutoksesta ja vuoden 2022 hinnastosta. Ensi vuoden alusta voimaan astuva hinnasto tuo mukanaan korotuksia perusmaksuihin, mutta toisaalta käyttömaksut laskevat.

Valtuusto merkitsi myös tiedokseen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta annetut vastineet. Riitta Lonka (kesk.) esitti, että vastineet palautetaan valmisteluun, mutta valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 22–11, että näin ei tehdä. Valtuusto myös hyväksyi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset sekä päätti kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan kokoonpanosta, johon tehtiin tarkennuksia tasa-arvolain vaatimusten sekä ryhmien välisissä neuvotteluissa sovittujen paikkajakojen perusteella.

Lisäksi kokouksessa kuultiin valtuustoaloitteita, joissa esitettiin Orimattilaan osallistuvaa budjetointia, toivottiin selvitettäväksi, voisiko kaupungin omistuksessa olevia soranottoalueita myydä ja toivottiin joustavuutta vapaa-ajanasuntojen muuttamiseen vakituisiksi asunnoiksi. Lisäksi valtuustoaloitteissa esitettiin muutoksia opetus- ja kasvatusalan toimintaa ja resursseihin muun muassa sijaisten rekrytoimiseksi sekä toivottiin, että virkamiesten toimenkuvat ja vastuualueet sekä yhteystiedot olisivat selkeästi esillä kaupungin kotisivuilla. Valtuustoaloitteissa esitettiin myös Orimattilaan perustettavaksi eläinystävällistä tai pelkästään lemmikeille tarkoitettua uimarantaa.

Kokouksen pöytäkirja valmistuu muutaman päivän kuluessa ja on sen jälkeen nähtävillä kaupungin kotisivuilla.