Hyppää sisältöön

Kirjastojen yhteinen demokratiahanke pyrkii lisäämään kuntalaisten luottamusta lähihallintoon ja edistämään ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä kokemusta osallisuudesta yhteisiin asioihin.

Minun kuntani — kirjasto yhteisten asioiden keskustelufoorumina ja medialukutaidon tukijana -demokratiahanke käynnistyy Heinolassa, Iitissä, Imatralla, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Orimattilassa elokuussa. Hankkeessa mukana olevien kuntien kirjastoissa järjestetään ohjattuja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista kuluvan ja seuraavan vuoden aikana.

Orimattilan kaupunginkirjasto on mukana Minun kuntani -hankkeessa. Tavoitteena on, että Orimattilan pääkirjastolla järjestetään 1–3 keskustelua orimattilalaisia kiinnostavista ajankohtaisista asioista loppuvuoden 2022 ja vuoden 2023. Orimattilan kaupunginkirjastoa hankkeessa edustaa kirjastonhoitaja Elina Kelovesi.

Kirjastojen yhteiseksi hanketyöntekijäksi on valittu Kaisa Halme. Hän työskentelee hankkeessa 8.8.2022 – 30.6.2023 Lahden kaupunginkirjastosta käsin. Aiemmin Halme on työskennellyt muun muassa toimittajana.

Keskustelutilaisuuksissa hyödynnetään Erätauko-menetelmää ja pohditaan keinoja luotettavan tiedon tunnistamiseen. Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua, joka tuo erilaiset ihmiset samaan piiriin keskustelemaan tärkeistä asioista tasavertaisesti.

Mukaan keskusteluihin kutsutaan alueen päättäjiä, viranhaltijoita ja medioiden edustajia. Yksi hankkeen kohderyhmä on venäjänkieliset asukkaat, joilla on tutkimusten mukaan matala osallistumisaktiivisuus kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Toiminnalla pyritään lisäämään kuntalaisten luottamusta lähihallintoon ja edistetään ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä kokemusta osallisuudesta yhteisiin asioihin. 

Keskusteluilmapiiri kunnissa voi olla tällä hetkellä kiristynyt ja polarisoitunut, ja usein varsinkin verkossa käydyssä keskustelussa jaetaan vääriäkin tietoja tai katsotaan asioita vain yhdestä kärjistyneestä näkökulmasta. Osa kuntalaisista voi kokea myös yhä vahvemmin epäluottamusta paikallishallintoon ja ajatella, ettei heidän oma äänensä tule kuulluksi. 

Kirjastot voisivat vielä nykyistä paremmin toimia kunnassa neutraaleina keskustelufoorumeina, joihin yhteisiä asioita voitaisiin tuoda toisia kunnioittaen keskusteltavaksi ja joista voisi saada asioista luotettavaa tietoa. Kirjasto on monelle kuntalaiselle matalan kynnyksen neutraali kohtaamispaikka, joka tavoittaa jo nykyisellään ison osan kunnan asukkaista. 

Venäjäkieliset asukkaat, joka on useimpien kuntien suurin vieraskielinen ryhmä, olisi tärkeää saada mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kokemaan osallisuutta yhteisistä asioista. Jos tästä hankkeesta saadaan hyviä kokemuksia, toimintatapaa on helppo laajentaa myös muiden kieliryhmien edustajiin ja kirjasto voi näin omalta osaltaan tukea kotoutumista omaan kuntaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle 65 000 euron valtionavustuksen.

 

Lisätietoja:

Elina Kelovesi                                                                                        Kaisa Halme                                 
kirjastonhoitaja                                                                                    hanketyöntekijä
Orimattilan kaupunginkirjasto                                                        Lahden kaupunginkirjasto
elina.kelovesi@orimattilla.fi                                                            kaisa.halme@lahti.fi
044 781 3570                                                                                          044 416 4139

 

Pasi Kangas
mediakasvatuskoordinaattori
Lahden kaupunginkirjasto, alueellinen kehittämistehtävä
pasi.kangas@lahti.fi
044 482 6153