Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus piti kokouksensa maanantaina 12.9. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Leader-ohjelman kuntarahoitusosuutta ja sen tarkistamista sekä Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimusta.

Hallitus päätti myös, että Orimattilan kaupungilla otetaan käyttöön polkupyöräetu vuonna 2023. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin vakituiset työntekijät voivat hankkia työsuhdepolkupyörän tietyin edellytyksin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutokset Ohjeet henkilöstölle -oppaaseen, jota on käytetty apuna henkilöstön perehdyttämisessä.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Hallitusaloite kunniamerkkien hakemisesta
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

- Kuljetustuki veteraanien leskille
Kaupunginhallitus päätti kohdentaa kaupunginhallituksen määrärahoihin varatun (kp 1111, tili 4421 kuljetuspalvelut) 500 euroa veteraanien leskille joka toinen viikko pidettävän naisten kerhon kuljetuksiin.
Pertti Laaksonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi (yhteisöjäävi hallintolaki § 28 kohta 5)

- Leader-ohjelman kuntarahoitusosuus ja sen tarkistaminen
Orimattilan kaupunki hyväksyi esitetyn kuntarahoituksen 10 % korotuksen, ehdolla että kaikki muutkin toiminta-alueen kunnat sitoutuvat siihen.
Orimattilan kaupunki sitoutuu Leader-ohjelman toteutukseen ohjelmakaudelle 2023-2027 maksimissaan 266 179 eurolla ja vuositasolla maksimissaan 53 236 eurolla/vuosi. Mikäli ohjelman toteutukseen saadaan esitettyä vähemmän rahoitusta (esim. kaikki kunnat eivät sitoudu korotukseen tms.), niin silloin Orimattilan kuntarahoitusosuus pienenee suhteessa sen osuuteen ohjelma-alueen väestömäärästä. Orimattilan kaupunki hyväksyy esitetyn kuntarahoituksen 10 % korotuksen, ehdolla että kaikki muutkin toiminta-alueen kunnat sitoutuvat siihen.

- Yhteistyösopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisen sopimuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

- European Green Capital 2021- hanke, Kestävä Lahti -säätiö/edustajan nimeäminen
Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtaja Kalle Larssonin Kestävä Lahti-säätiön hallitukseen varajäseneksi.
Kaupunginjohtaja Kalle Larsson poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi, hallintolaki § 28 kohta 1).

- Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Orimattilan kaupungin lausunnon koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022.

- Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimus
Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki Työterveys Wellamo Oy:n osakkaana hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen. Osakassopimusta on päivitetty niin, että se mahdollistaa osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille (muutoksia on kohdissa 4.1, 4.2, 5.5 ja 5.6).

- Työsuhdepolkupyörien tarjoaminen Orimattilan kaupungin työntekijöille
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Keskustelun edetessä Mirva Illi-Lampio esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, Illi-Lampion esitys raukesi kannattamattomana. Kokouksesta poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä hallintojohtaja (osallisuusjäävi, hallintolaki § 28 kohta 1).

- Ohjeet henkilöstölle / perehdyttämisopas
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutokset Ohjeet henkilöstölle -oppaassa yhteistoimintaelimen esittämin muutoksin.

- Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhdyspintaneuvottelukuntaan nimeäminen/Orimattilan kaupunki
Kaupunginhallitus päätti nimetä yhdyspintaneuvottelukuntaan jäseneksi hyvinvointijohtajan ja varajäseneksi sivistysjohtajan

- Hyvinvointialueen muodostumiseen liittyvät tietopyynnöt
Kaupunginhallitus merkitsi annetun tiedonkeruun tiedoksi ja toteaa, että kaupungilla on hyvinvointialueelle siirtymähetkellä siirtyvää oppilashuollon vakituista henkilöstöä kuusi henkilöä. Määräaikaisia työvapaan sijaisia siirtymähetkellä on kaksi henkilöä.

- Kuntalaisaloite, vapaa-ajan asunnot vakituisen asumisen piiriin
Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteen kaupunkikehitys- ja teknisen palvelukeskuksen valmisteluun.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan sivutoimi-ilmoitus. Todettiin kaupunginjohtajan esteellisyys asian käsittelyn ajan.

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien esille tuomat asiat

  • Jari Kaitaranta nosti esille Käkelän palvelukodin asukkaiden huoneiden siivoustiheyden.
  • Jari Kaitaranta nosti esille Koivukaaren rivitalon lämmityksen.
  • Riitta Lonka nosti esille liikuntatoimen kotisivujen toimimattomuuden. Liikuntatoimen kotisivut tulee saada toimintaan, jotta mm. uimahallin markkinointia voidaan toteuttaa täysimittaisesti.
  • Pertti Laaksonen toi esille Kuivannon lapsien vanhemmilta koulukuljetuskirjelmän.
  • Jarmo Keskevaari toi kokoukseen puheenjohtajiston terveiset.
  • Ville Erola nosti esiin Are Oy:n kustannusseurannan, kun neljännesvuosi uutta palveluntuottajan palveluita on käytetty.
  • Ville Erola nosti esiin kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden seurannan.