Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui jälleen maanantaina 3.10. ja käsitteli muun muassa hyvinvointi-, sivistys-, sekä kaupunkikehitys- ja teknisen toimialojen talousarvioita vuodelle 2023. Kaupunginhallitus kuuli myös talouskatsauksen kuluvan vuoden tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi Uudenmaan ely-keskukselle lausuntonsa tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2023–2026.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 365 kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä toimitilajohtaja Haaranen oli esittelemässä kiinteistöjen ylläpidon ja Aren toiminnan toteutumista.

Talous- ja konsernijohtaja Urtti antoi talouskatsauksen 8/2022 sekä TA2023-katsauksen. Kaupunkikehitysjohtaja Setälä, sivistysjohtaja Silvennoinen ja vs. hyvinvointijohtaja Nevalainen antoivat katsauksen toimialojensa TA2023-esityksestä.

- Talouden toteuma 8/2022 ja asukasluvun kehitys
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman ja asukasluvun kehityksen elokuulta 2022.

- Hyvinvointitoimialan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025
Keskustelun edetessä Riitta Lonka esitti, että senioriohjaajalle varataan toimintarahaa vuodelle 2023, 10 000 euroa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointitoimialan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025.

- Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024–2025
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024–2025.

- Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 ja investointiesitys vuodelle 2023–2027
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja investointiesityksen vuodelle 2023–2027.

- Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023–2026
Kaupunginhallitus
1) merkitsi tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosiksi 2023–2026
2) ja päätti antaa asiaan Orimattilan kaupungin lausunnon lisättyinä kohdilla
11) Sepänjoentien kunnostus
12) Vaukkarintien kunnostus

- A202 Helsingintien asemakaavan muutos
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Lausunto Hollolan ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvioon ja vuoden 2024–2025 taloussuunnitelmaan
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvioin ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman.

- Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajasopimuksen mukaisten maksuosuuksien nelivuotistarkastus
Kaupunginhallitus
1) päätti hyväksyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n esittämät maksuosuudet vuosille 2023-2026. Orimattilan kaupungin maksuosuus vuosille 2023 ja 2024 on 13,50 € per asukas ja vuosien 2025 ja 2026 osalta 14,10 € per asukas.
2) hyväksyi, että maksuosuuksia tarkastellaan uudelleen vuoden 2024 aikana, mikäli yleinen kustannuskehitys ja inflaatio on vuositasolla suurempi kuin 2 %.

- Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus ja -suunnitelma
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Ravitsemistyötekijän toimen täyttölupa Peltolan päiväkodille
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 – kaupunginhallituksen vastineet
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Huomioidaan, että teknisenä korjauksena arviointikertomukseen kirjataan henkilöstökyselyn oikeellinen käsittelytapa.

- Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhdyspintaneuvottelukuntaan nimeäminen/Orimattilan kaupunki
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

- Maanpuolustuskurssi 2023, oppilaaksiesityspyyntö
Kaupunginhallitus päätti esittää maanpuolustuskurssille Jari Kaitarantaa.

- Lausunto valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen syyskokous 19.10.2022
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi.

- Kaupunginvaltuuston 26.9.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Valtuutettujen aloitteet
Kaupunginhallitus päätti antaa Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen konsernipalveluiden valmisteluun ja Liike Nytin valtuustoryhmän sivistystoimialan valmisteluun.

- Työllisyyskatsaus 8/2022
Merkittiin työllisyyskatsaus 8/2022 tiedoksi.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Kaupunginjohtajan tiedotusasiat
Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien esille tuomat asiat

Pertti Laaksonen jätti seuraavat hallitusaloitteet:
• Heinämaanraitin tien korotukset joutaa poistaa
• Sivistystoimialan talousarvioon huomioitavaksi
sekä jätti kysymyksen Kuivannon oppilaiden kuljetuksista

Jarmo Keskevaari toi kokoukseen puheenjohtajiston terveiset.

Ville Erola toi kokoukseen puheenjohtajafoorumin terveiset.

Sari Sikkilä toi kokoukseen elinvoimajaoston terveiset.