Hyppää sisältöön

Oletko huolissasi talven sähkölas­kuista? Tässä muutamia vinkkejä, jos tarvitset apua sähköme­noihin:  

1) Selvitä sähköyh­tiöltä, voiko laskun eräpäivää siirtää.  

2) Sähkön hinnan voimakkaan nousun takia vuonna 2023 on mahdollista saada apua sähköme­noihin. Ensisi­jainen tapa on hakea sähkövä­hennystä Verohal­linnosta. Sähkövä­hen­nykseen on oikeus, kun sähkömenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Jos kotita­loudelle ei kerry veroja pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi hakea sähkötukea.  

3) Sähkövä­hennys: Hae sähkövä­hennystä, jos tulet maksamaan vuoden 2023 aikana vähintään sähkövä­hen­nyksen verran tuloveroa. Vähennyksen määrä on 60 % niistä sähköener­gia­me­noista, jotka ylittävät 2 000 euroa tammi–huhtikuussa. Summaan ei lasketa mukaan sähkön­siirron osuutta. Jos sähköenergian kulut ovat tammi-huhtikuun ajan keskimäärin 800 e/kk eli yhteensä 3 200 euroa, saat sähkövä­hennystä yhteensä (3 200 e – 2 000 e) x 0,6 = 720 euroa vuodessa. Sähkövä­hen­nyksellä ja muilla kotita­lous­vä­hen­nyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu. Lisätietoa sähkövä­hen­nyksestä ja sen perusteista verohal­linnon sivuilta www.​vero.​fi/​tietoa-​verohallinnosta/​uutishuone/​verotuksen_​muutoksia/​sähkövä­hennys/  

4) Sähkötuki: Voit hakea sähkövä­hen­nyksen sijaan sähkötukea Kelasta, jos kotita­loutenne makset­tavaksi ei tule kertymään vuoden 2023 aikana vähintään sähkövä­hen­nyksen verran tuloveroa eli tässä tapauksessa 720 euroa. Sähkötuen määrä on 60 % laskun summasta, josta on vähennetty sähkön­siirron osuus ja 400 euron omavastuu. Kun sähkölasku on 800 e/kk ilman sähkön­siirron osuutta, tuen määrä on (800 e – 400 e) x 0,6 = 240 e/kk. Sähkötuen hakulomake julkaistaan 7.1.2023 Kelan verkko­si­vuilla.  

5) Voit hakea Kelasta perustoi­meen­tu­lotukea, jos kaikki käytet­tä­vissäsi olevat tulot ja varat eivät riitä perustoi­meen­tu­lo­tuessa huomioi­tavien menojen maksamiseen. Tällainen meno on esimerkiksi sähkölasku. Huomaa, että sähkötukea ei voi saada siihen osaan sähkölaskusta, johon sinulle on myönnetty perustoi­meen­tu­lotukea. Jos olet saanut perustoi­meen­tu­lotukea koko sähkölaskuun, et voi saada saman laskun perusteella enää sähkötukea. 

Lisätietoa Kelan sähkötuesta ja toimeen­tu­lo­tuesta www.​kela.​fi/​sahkotukiwww.​kela.​fi/​toimeentulotuki Toimeentulotukea voi hakea myös puhelimitse p. 020 692 207 arkisin klo 9-16.

Ikääntyneet voivat saada tukea ja ohjausta ikääntyneiden palveluneuvonnasta | Puh. +358 44 482 5050 | yhteys@ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi