Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin uusi senioriohjaaja esittelee itsensä seuraavalla tekstillä:

"Olen Orimattilan juuri työt aloittanut (4.1.2023) senioriohjaaja. Koulutukseltani olen geronomi (AMK) ja aiemmin työskentelin vajaan kaksi vuotta ikääntyneiden palveluasumisessa tiiminvetäjänä.

Koen, että aiemman työni kautta olen saanut hyvän ja monipuolisen perustan myös senioriohjaajana toimimiseen. Senioriohjaajana tavoitteenani on osallistaa mahdollisimman kattavasti orimattilalaisia ikääntyviä säännöllisesti yhteisen toiminnan, tapahtumien ja retkien kautta. Haluan olla helposti lähestyttävä ja jalkaantua mahdollisimman paljon ikääntyneiden pariin. Suunnitelmissa olisi esimerkiksi aloittaa keväällä kylissä tapahtuvaa ns. ”kyläkahvittelu”-toimintaa, mihin myös kauempana keskustasta asuvien ikääntyvien olisi vaivatonta osallistua.

Tammikuun aikana kartoitamme kyselyn avuin Orimattilan ikääntyneiden toiveita, tarpeita sekä ideoita osallisuuden lisäämiseksi ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Mielelläni otan vastaan erilaisia ideoita kaikilta eri toimijoilta. Minuun voi olla myös yhteydessä, jos ilmenee huoli ikääntyneen arjessa pärjäämisessä. Ikääntyneiden senioriohjaajana tulen tekemään tiivistä yhteistyötä kaupungin organisaation sisällä sekä eri toimijoiden kanssa. 

Lisäksi osallistun kaupungin strategian valmisteluprosessiin ikääntyneen väestön hyvinvoinnin asiantuntijana. Toimin ikääntyneen väestön hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana.  Toimin vanhus- ja vammaisneuvoston valmistelijana ja sihteerinä kunnassa.  Työskentelen ikääntyneiden sosiaali- ja terveystoimen asioiden osalta yhdyshenkilönä ja yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Kaupungin senioriohjaus on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää työtä. Mikäli on tarve palvelutarpeen arvioinnille, olethan edelleen yhteydessä ikääntyneiden palveluneuvontaan, Palveluneuvonta sijaitsee Lahdessa Kauppakeskus Triossa 2. kerroksessa Palvelutorilla.  Ikääntyneiden palveluneuvontaan saat yhteyden soittamalla 044 482 5050 tai asioimalla palvelupisteellä Aleksanterinkatu 18, 2. kerros (Lahden Palvelutori), 15140 Lahti

Yhteistyöterveisin:

Milla Pyyhtiä
Senioriohjaaja
milla.pyyhtia@orimattila.fi
p.044 7813991