Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusten haku on avautunut ja haku päättyy 31.1.2023. Avustukset on tarkoitettu yhdistysten ja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointialueelta jaettavien avustusten tulee edistää hyvinvointialueelle laaditun strategian ja ohjelmien toteutumista ja tavoitteita.

Avustuslajit

 • Kumppanuusavustukset
 • Yhteiskehittämisen avustukset

Hakukelpoisuus

 • Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä oleva yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Yhdistys on perustettu yli vuosi sitten
 • Toiminta on päijäthämäläisiä tavoittavaa
 • Yhdistyksen tiedot ja toiminta on Lähellä.fi –palvelussa
 • Yhdistyksen riittävä perusrahoitus ja eriytetty kirjanpito               
 • Toiminta ei kuulu hyvinvointialueen tai kunnan järjestämisvastuulle
 • Haettavaan toimintaan ei saada jo toista avustusta

Jakoperusteita

 • Avustettava toiminta tukee järjestölähtöisellä toiminnallaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian, palvelustrategian ja ohjelmien painopisteitä
 • Avustettavasta toiminnasta on konkreettinen hyöty hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kohderyhmille
 • Avustettavalla toiminnalla on selkeä kohderyhmä ja toimita on kohderyhmään kuuluville avointa ja maksutonta
 • Avustettavalle toiminnalle on selkeä tarve ja hyödyn pitää olla mitattavissa
 • Avustettavan toiminnan tulee olla saavutettavaa ja mahdollisuuksien mukaan digitaalisesti levitettävää
 • Toiminnasta syntyvien tuotosten tulee olla avoimesti ja maksuttomasti saatavilla
 • Viestinnässä on käytettävä esteettömiä ja saavutettavia menetelmiä
 • Avustettavan toiminnan toteutuksessa arvostetaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Avustuksia ei myönnetä

Yhdistyksen hallinnon kokouksiin, yhdistyksen markkinointiin, merkkipäivien juhlallisuuksiin ja tapahtumiin, vuokriin tai kiinteistön kuluihin, jäsenten virkistykseen, retkiin tai luentotilaisuuden toteuttamiseen

 

Hakulomakkeet ja ohjeet löytyvät hyvinvointialueen kotisivuilta.