Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteessa ilmestyneessä Yksityistieuutiset 2023 –lehdessä neuvottiin muutetun asetuksen voimaantullessa vireillä olevien avustushakemusten asemasta. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom antoi lehden painoon menemisen jälkeen tarkentavan tulkintaohjeen ja siinä ELY-keskuksille annettu ohjeistus poikkeaa lehteä painettaessa tiedossa olleesta tulkinnasta.

Asetus yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta on voimassa 1.1.2023–31.12.2025 ja sitä sovelletaan suoraan 8.12.2022 tai sen jälkeen jätettyihin avustushakemuksiin. Uutta asetusta sovelletaan myös niihin vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joiden hankkeen osalta ei ole vielä aloitettu töitä. Hankkeisiin, joissa tiekunta on jo ilmoittanut valtionavustuksen vastaanottamisesta, sovelletaan vuonna 2022 voimassa olevaa asetusta ja avustuspäätöksessä ilmoitettua avustusprosenttia. Näin ollen raja kulkee vastaanottoilmoituksessa.

Yksityistieuutiset-lehti
Maksuttoman vuosittain ilmestyvän Yksityistieuutiset-lehden voi tilata Tieyhdistyksen sivuilta 

Korotuksia valtion myöntämiin yksityisteiden perusparannusavustuksiin

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien perusparantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.
Lisätietoa löytyy ELY-keskuksen sivulta