Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 30.1. ja käsitteli muun muassa Helsingintien asemakaavamuutosta, jonka kaupunginhallitus osaltaan hyväksyi ja päätti esittää kaavan myös kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä nuorten kesätyöllistämistuen ja nuoren 4H-yrittäjän tuen tulevaksi kesäksi. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin esimerkiksi kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukaisia tavoitteita vuodelle 2023 ja myönnettiin täyttölupa vesilaitostyöntekijän vakituiseen tehtävään.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin Muut asiat (§ 46) kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita Orimattilan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Petteri Kotonen ja kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä antoivat katsauksen pykälään 31 Uusien asuinalueiden liittymämaksut/Orimattilan Vesi Oy ja pykälään 29 Hankintapäätös imu- ja huuhtelukalustosta sekä tv-kuvauksista sopimuskaudelle 2023–2026.

- Hankintapäätös imu- ja huuhtelukalustosta sekä tv-kuvauksista sopimuskaudelle 2023–2026
Kaupunginhallitus päätti, että kaikkien tarjoajien kanssa tehdään puitesopimus vuosille 2023–2026.

- A202 Helsingintien asemakaavan muutos
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavan sekä esittää kaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

- Uusien asuinalueiden liittymismaksut/Orimattilan Vesi Oy
Kaupunginhallitus päätti pyytää kaupunkikehitys- ja tekniseltä valiokunnalta lausuntoa uusien asuinalueiden liittymismaksuista 17.2.2023 mennessä.

- Koulujen keskeytysaikojen menettely koulunkäynninohjaajien työjärjestelyistä/talviloma 2023
Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä yksimielisinä päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen
2. vahvistaa lomautusilmoitukset, jotka on annettu ´Koulujen keskeytysaikojen menettelyistä koulunkäynninohjaajien työjärjestelyistä´ -ohjeen mukaisesti

- Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2023
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä nuorten kesätyöllistämistuen ja nuoren 4H-yrittäjän työllistämistuen ehdot liitteiden mukaisesti.

- Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta
Kaupunginhallitus päätti, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta vuoden 2023 eduskuntavaaleihin nimetään 13.2. pidettävässä kokouksessa, johon mennessä ryhmät valmistelevat ehdotuksensa.

- Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous huhtikuussa 2023
Kaupunginhallitus päätti nimetä Kymenlaakson Sähkö Oy:n 1. hallitukseen ehdokkaakseen Tero Jäppisen sekä 2. yhtiökokousedustajaksi Juha Korholan (varalla Mirva Illi-Lampio) Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen.

- Nimeämispyyntö kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävän yhteishenkilöksi
Kaupunginhallitus päätti nimetä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävän yhteyshenkilöksi Orimattilan kaupungin kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan.

- Kahden määräaikaisen omavalmentajan viran perustaminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kahden määräaikaisen omavalmentajan viran perustamista 31.12.2024 saakka.

- Vesilaitostyöntekijän tehtävän täyttölupa
Kaupunginhallitus päätti myöntää vesilaitostyöntekijän vakituiseen tehtävään täyttöluvan.

- Aloiteluettelo
Kaupunginhallitus päätti antaa aloiteluettelon kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa valmiiksi merkityt aloitteet loppuun käsitellyiksi.

- Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukaiset tavoitteet vuodelle 2023
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan tavoitteet vuodelle 2023. Kaupunginhallituksen jäsenille toteutetaan erillinen arviointikysely kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan välisestä työstä. Kaupunginjohtaja (osallisuusjäävi) ja hallintojohtaja (yleislausekejäävi) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuvat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan.

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja verotulomenetysten korvaus vuonna 2023 sekä päätös kotikuntakorvauksista vuodelle 2023
Kaupunginhallitus päätti merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi.

- Valtuustoaloite 7.11.2021 Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen juurista ja sota-ajan kokemuksista
Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteen johdosta annetun selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Mirva Illi-Lampio nosti keskusteluun kysymyksen, miten palveluverkkoselvitys etenee tulevaisuudessa.