Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Päijät-Hämeen kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät toteuttivat alkuvuodesta 2023 arviointikyselyn varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä 3–5-vuotiaille lapsille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi. 

Kyselytulosten mukaan huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Huoltajat antoivat toiminnasta kouluarvosanaksi yhdeksän. Orimattilassa kouluarvosana oli jopa hivenen yli keskiarvon. Huoltajien vastauksissa vahvuuksiksi nousee varhaiskasvatuspaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa. 

Huoltajien mielestä varhaiskasvatuksen henkilöstö arvostaa perheiden kasvatusnäkemystä ja he kokevat, että lapsella on mahdollisuus saada tukea kehitykseensä, oppimiseensa ja hyvinvointiinsa. Myös henkilöstön näkemyksen mukaan varhaiskasvatuspaikan moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. 

Lasten mielestä varhaiskasvatuspaikassa on turvallista, aikuiset ovat mukavia ja auttavat, kun tarvitsee apua. Varhaiskasvatuspaikkaan on kiva tulla ja siellä on kavereita. 

Kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikkuminen ja leikki ovat tärkeä osa lasten päivää. Nämä asiat korostuvat myös varhaiskasvatussuunnitelmassa. 

Vastausten perusteella digilaitteita on varhaiskasvatuksessa käytössä ja niiden hyödyntäminen on lisääntynyt. Edelleen on tarpeen vahvistaa henkilöstön osaamista digilaitteiden pedagogisessa hyödyntämisessä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.  

Lapsen tukea vahvistava muutos varhaiskasvatuslakiin tuli voimaan 1.8.2022. Sen mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Henkilöstö on ottanut tämän kolmitasoisen tuen hyvin vastaan ja käyttöön. Kolmitasoisen tuen prosessia on kuitenkin hyvä edelleen tarkastella ja kehittää kunnissa. 

Varhaiskasvatusta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Toimenpiteiden näkyväksi tekemiseen huoltajille ja henkilöstölle tulee edelleen kiinnittää huomiota. 

Arviointikyselyyn osallistui 3 518 vastaajaa 

Seudulliseen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 3 518 vastaajaa, joista 1 727 oli 3–5-vuotiaita, 1 102 huoltajaa ja 689 varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvaa. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa. 

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Päijät-Hämeen kunnilla, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä, yhteisellä arviointityöllä on jo pitkät perinteet. Kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä toteutetaan kahden vuoden välein.