Hyppää sisältöön

Hämeenlinnan hallinto-oikeus teki 26.4.2023 päätöksen Prisman asemakaavamuutokseen liittyvistä valituksista. Kaikki valitukset hylättiin.

Hallinto-oikeuden mukaan Orimattilan kaupunginvaltuuston päätöksentekomenettely ei ole ollut lainvastainen. Valtuutettujen puolueettomuuden ei voida katsoa vaarantuneen kaavan käynnistämissopimuksen vuoksi. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Oikeuden päätöksessä todetaan myös, että ottaen huomioon kaavamuutoksen vähäisen vaikutuksen liikerakennusten kokonaisrakennusoikeuden määrään kaava-alueella, kaavan vaikutuksia elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen on arvioitu kaavaselostuksessa riittävästi.

Lisäksi päätöksessä sanotaan, että ottaen huomioon kaavamuutoksen tarkoitus sekä kaava-alueen koko ja sijoittuminen keskusta-alueelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle, hankkeen vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja energiatalouteen ei ole ollut syytä tarkemmin selvittää. Tehtyjen selvitysten perusteella on arvioitavissa riittävällä tarkkuudella suunnitellun rakentamisen vaikutukset muun ohella maisemaan ja rakennettuun ympäristöönsä. Asemakaava perustuu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Hallinto-oikeuden mukaan Erkontien linjauksen muuttamisessa on kysymys vähäisestä muutoksesta ja muutokselle on esitetty kaavan tavoitteisiin liittyvä rakennusoikeuden uudelleen sijoitteluun ja liikenteen järjestämiseen perustuva hyväksyttävä syy.

Päätöksen mukaan kaava-alueeseen sisältyvään Erkontien ympäristöön ei liity erityisiä kaupunkikuvallisia tai rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja. Kun otetaan huomioon, että Erkontietä halkoo vilkasliikenteinen Puistotie, kirkolta alkava historiallinen kylänraitti ei muodosta sellaista kokonaisuutta, että Erkontie olisi suunnitellun liikerakennuksen ja torin kohdalla tullut ehdottomasti säilyttää nykyisessä muodossaan. Havainnekuvien perusteella Prisman rakennus ja parkkipaikka soveltuvat riittävällä tavalla ympäristöönsä.

Yhteenvetona hallinto-oikeus toteaa, että kaupungilla on oikeus päättää siitä, millainen kaava alueelle laaditaan. Valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajien käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava.