Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 5.6. ja päätti muun muassa koulukuljetusten option käytöstä yhdelle vuodelle, myönsi täyttöluvan kaupungin toimitilajohtajan virkaan ja valitsi omia edustajiaan valiokuntiin.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys

Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin, ettei Muut asiat (§ 199) kirjattavaksi ole kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomia asioita. Ennen varsinaisia kokousasioita Orimattilan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tiina Mattila ja hallituksen puheenjohtaja Heli Heikkilä antoivat katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin. Ville Erola totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28 kohta 5) ja poistui katsauksen ajaksi kokouksesta. Katsauksen ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Nieminen.

- Koulukuljetusten hankinta, option käyttö 1.8.2023 - 31.7.2024

Kaupunginhallitus päätti, että koulukuljetusten hankinnan puitesopimuksen optio yhdeksi vuodeksi, ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024 käytetään kaikkien 12 osakokonaisuuden osalta. Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki §28 kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Orimattilan kaupungin hulevesiohjelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Orimattilan kaupungin hulevesiohjelman hyväksymistä kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan esityksen mukaisesti.

- Kaupunginhallituksen edustajat valiokunnissa

Kaupunginhallitus päätti valita hallituksen edustajat valiokuntiin seuraavasti:

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta: edustaja Riitta Lonka ja varalla Tero Nieminen, sivistysvaliokunta: edustaja Jari Kaitaranta ja varalla Sari Sikkilä,
hyvinvointivaliokunta: edustaja Tuomo Jussila ja varalla Ida Jokinen,

ympäristövaliokunta: edustaja Venla Avelin ja varalla Vesa Teräs

- Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2023

Orimattilan varsinaiseksi edustajaksi kutsunnoissa 21. – 22.11.2023 päätettiin Pertti Laaksonen ja varaedustajiksi Pekka Törrönen ja Jukka Mölsä.

- Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportti 2022

Kaupunginhallitus merkitsi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportin vuodelta 2022

tiedokseen, ja päätti lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

- Toimitilajohtajan viran täyttölupa

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan toimitilajohtajan virkaan. Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi vastaava opistoasteen tutkinto (insinööri/arkkitehti). Viran tehtäväkohtainen palkka on Orimattilan kaupungin työnvaativuuden arviointijärjestelmän luokan TS TVA17 mukainen.

- Täyttölupa koulunkäynninohjaajan toimeen

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen.

- Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalon varsinainen yhtiökokous 12.6.2023

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti, että kokousedustajana toimii kaupunginjohtaja Kalle Larsson. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki §28 kohta 5) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Toimielinten pöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

-Muut asiat

Kaupunginjohtajan vuosiloma

Kaupunginjohtaja anoo vuosilomaa 26.6. - 11.7.2023 (12 pv).

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan vuosiloman esitetyn mukaisesti. Kaupunginjohtaja Kalle Larsson totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28 kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös takaisinperimättäjättämisestä, palosuojelurahasto

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi palosuojelurahaston päätöksen takaisinperimättäjättämisestä.

Tilintarkastuspöytäkirja

Tarkastuslautakunnan tilintarkastuspöytäkirja tuodaan kaupunginhallituksen tiedoksi.

Tilintarkastuspöytäkirja merkittiin tiedoksi.

Kaupunginjohtajan tiedotusasiat

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.