Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 6.3. Kokouksen esityslista täältä.

Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

5. Valtuutettujen aloitteet: esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus päättää aloitteiden valmistelusta seuraavasti:
•Välkky-havainnekapselin käyttöä koskeva aloite annetaan teknisen palvelukeskuksen valmisteluun
• urheilutalon urakkaa koskeva aloite annetaan teknisen palvelukeskuksen valmisteluun
• Erkko-lukion viestintäluokka / mediastudiota koskeva aloite annetaan sivistyspalvelukeskuksen valmisteluun
• Heinämaa-Montari tien nro 11875 kunnostusta koskeva aloite annetaan teknisen palvelukeskuksen valmisteluun
• Heinämaan koulun raamattuaiheista kuvataulukokoelmaa koskeva aloite annetaan sivistyspalvelukeskuksen valmisteluun

6. Toimitilajohtajan viran täyttö: Kaupunginhallitus päätti, että virkaan valitaan DI Ismo Aalto. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

7. Palkkatuetun henkilön sijoittaminen yritykseen 2017: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä palkkatuetun henkilön edelleen sijoittamisen edellytykset ja perusteet.

8. Kansainvälinen toiminta vuonna 2017: Esityksen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 kansainvälisen toiminnan suunnitelman. Kaupunginhallitus nimeää Twin Town -tapaamiseen kolme aikuista. Nuorisovaltuusto nimeää kolme nuorisojäsentä. Twin Town –tapaamiseen valittiin Henrika Suna ja Pekka Törrönen. Kolmas aikuisedustaja valitaan kesäkuussa.

9. Vaihtomattojen ja pyyheautomaattien hankinta: Valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Berendsen Oy.

10. Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: esityksen mukaan
11. Ilmoitusasiat: esityksen mukaan

12. Muut asiat:
- Ki Oy Orimattilan vuokratalojen hallituksen esitys asumisneuvojan palkkaamisesta: esityksen mukaan
- Vastaselityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ELY-Keskuksen ja Vesiosuuskunta Villihiiden antamien vastineiden johdosta: Vastaselitystä ei anneta.
- Täyttölupa viestintäsuunnittelijan tehtävään: Viestintäsuunnittelija on irtisanoutunut tehtävästään. Täyttölupa myönnettiin.
13. Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous: Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.