Hyppää sisältöön

Tiedote 8.3.2017. Orimattilan elinkeinotoimi, työllisyysyksikkö

Orimattilan kaupunki laajentaa työllistymisen tukemista nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymiseen kohdennetuilla tuilla. Pitkään työttömänä olleiden työllistymistä tuetaan maksamalla työllistämisen kuntalisää (Orimattila-lisää) yrityksille ja yhdistyksille. Osana työllisyydenhoitoa kaupunki käynnistää myös palkkatuetun henkilön edelleensijoittamisen yrityksiin.

Orimattilan kaupunginhallitus on hyväksynyt perusteet kaupungin työllisyydenhoidon toimenpiteisiin. Aiemminkin käytössä olleen Orimattila-lisän perusteita tarkistettiin muun muassa kohderyhmän ja palkkatukisidonnaisuuden osalta. Nuorten kesätyöllistämistuen perusteet pysyivät ennallaan.

Hyväksyttyjen perusteiden mukaan palkkatuetun henkilön edelleensijoittamisessa kaupunki toimii varsinaisena työnantajana ja palkkaa työntekijän ja sijoittaa hänet käyttäjäyritykseen. Käyttäjäyritys maksaa osan työllistyjän palkkakustannuksista, josta sovitaan kaupungin ja käyttäjäyrityksen välisellä sopimuksella. Edellensijoittamisella pyritään madaltamaan työnantajien kynnystä palkata pidempää työttömänä olleita työnhakijoita.

Myös 4H-yrittäjänuorten yrittämistä tuetaan

Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan maksamalla nuorten kesätyöllistämistukea yrityksille ja yhdistyksille.

Nuorten kesätyöllistämistuen määrärahasta tuetaan myös 4H-yrittäjänuoren yrittämistä, näin kannustetaan nuoria työllistämään itsensä kesätyöhön. Tuki maksetaan nuorelle, kun hän on suorittanut 4H- yrittäjäkurssin, perustanut 4H-yrityksen ja yritystuloa on vähintään 200€.
Kaikkia kaupunginhallituksen hyväksymiä tukia myönnetään perusteiden mukaisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.