Hyppää sisältöön

Orimattilan Yhteiskoululle ja Jokivarren koululle on myönnetty kouluruokadiplomit. Kouluruokadiplomi on Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämä tunnustus kouluruokailun edistämisestä. Tavoite kouluruokailun kehittämiseksi ja diplomien saamiseksi asetetiin vuonna 2015, jonka jälkeen toimintatapoja muutettiin. Diplomit haettiin ja saatiin viime vuoden joulukuussa.

Diplomissa arvioidaan kouluruokailun kasvatuksellisuutta, ravitsemuksellisuutta ja ekologisuutta. Diplomi on osoitus siitä, että mainituista asioista huolehditaan koulussa ja asian edistämiseksi tehdään hyvää yhteistyötä ruokapalvelun, koulun ja oppilaiden välillä. Saadakseen diplomin tulee kouluruokailua koskevasta 45 kriteeristä täyttää 38.

Orimattilassa kouluruokailua on kehitetty muun muassa lisäämällä kasvisruokavaihto kaikkien saataville ja monipuolistamalla salaattitarjontaa oppilaskunnan ja henkilökunnan toiveiden mukaisesti sekä kiinnittämällä huomiota ruokailutilan ja -tilanteen viihtyisyyteen.

Kouluruokailun tehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailu on myös tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailun kehittäminen ja toteuttaminen on parhaimmillaan koko kouluyhteisön yhteinen asia.

Kouluruokadiplomia juhlistetaan Yhteiskoululla ja Jokivarren koululla maanantaina 3.4.