Hyppää sisältöön

sakokaivot

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo-hanke tarjoaa orimattilalaisille maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa.

Jätevesineuvola on hankkeen puhelinpalvelu, joka on asukkaiden käytettävissä toukokuun alusta elokuun loppuun. Neuvoja vastaa numerosta 044 7830 952 maanantaisin kello 9–15. Sähköpostilla kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen .

Jätevesineuvojan voi myös pyytää kiinteistökäynnille. Käynnin aikana neuvoja arvioi nykyisen järjestelmän kunnon ja opastaa sopivan jätevesiratkaisun löytymisessä. Vaihtoehtoisesti neuvojaa voi mennä tapaamaan Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tiloihin Kouvolaan (Tapiontie 2C).

Jätevesineuvontaa annetaan lisäksi erilaisissa kesätapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Hankkeen kesäkiertuetta voit seurata osoitteessa facebook.com/yleisneuvo2017.

Neuvontatyötä rahoittavat Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset.

pdf Neuvo-hankkeen esite (95 KB)

Haja-asutuksen uudet jätevesisäädökset tulivat voimaan huhtikuun alussa

Huomattavin muutos tapahtui saneerauksen aikatauluissa: herkillä alueilla (rannat ja vedenhankintakäytössä olevat tai siihen soveltuvat pohjavesialueet) sijaitsevien kiinteistöjen järjestelmien pitää olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa viimeistään 31.10.2019.

Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistöllä tehdään suurempia, rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia tai kun kiinteistölle asennetaan vesi-WC tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja.

Vaatimukset puhdistustehosta säilyivät ennallaan; pelkkiin saostussäiliöihin nojaava järjestelmä ei puhdista jätevesiä riittävästi. Säädösmuutoksessa korostettiin ammattitaitoisen ja huolellisen suunnittelun sekä järjestelmän asianmukaisen huoltamisen tärkeyttä.

Lisätietoja:
Jätevesineuvoja Sanna Jattu
puh. 044 7830 952


ympäristötarkastaja Heli Kanto
puh. 044 781 3731